A patakmedrek tisztaságáért

2011. október 17. hétfő, 17:37

Újra bővült a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozóinak létszáma. A Nemzetgazdasági és a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződések alapján, a vizitársulat bekapcsolódott a közfoglalkoztatásba. 2011. feruárban 10 fővel indult a program, októbertől 41 kollégával nőtt a társulati dolgozók száma. Az önkormányzatok által koordinált közfoglalkoztatás elsősorban a belterületekre összpontosul. A vizitársulat munkaterülete többnyire külterületen található, főként azokon a vízfolyásokon, amelyek a lakott területekről vezetik el a káros vizeket védve a településeket az elöntésétől.

Együtt Előszállásért

2011. augusztus 17. szerda, 17:25

Előszállás Nagyközség Önkormányzata és a Dunaújvárosi Vzi Társulat között létrejött megállapodás alapján a társulat 2011. 32. hetében elvégezte az Előszállás belterületén található vízfolyások kaszálását az alábbiak szerint:

-   Lak patak belterületi szakaszán kb. 1750 fm hosszon egyszeri kaszálás elvégzése, gyűjtéssel, elszállítással a hivatal által kijelölt lerakóhelyre

-   Lak patak 20-8 mellékág (alsószentiváni 62. sz. út alatt a horgásztó árapasztó árkáig) egyszeri kaszálása kb. 1000 fm hosszon

-   Kossuth-telepi árok egyszeri gaz és nádkaszálása a 62. sz. út felett kb. 880 fm hosszon

-   Kossuth-telepi árok mellékágán egyszeri kaszálása 1160 fm hosszon

A társulat vállalta az év során az üzemeltetői hozzájárulások és helyszíni szemlék térítésmentes biztosítását az önkormányzat számára.

2011.08.10._fellvizsglati_jegyzknyv

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2011. augusztus 10-re kezdeményezte a 2011. évben elvégzett fenntartási munkák ellenőrzését.

Nagyvenyim Falunapra készül

2011. július 28. csütörtök, 10:21

Augusztus 6-án zenés ébresztővel indul a Nagyvenyimi Falunap. A rendezők gazdag programválasztékot nyújtanak a helyi lakóknak és az ide érkező vendégeknek. A készülődés a programok mellett kiterjed az egész lakókörnyezetre. Az önkormányzat elvégeztette az utolsó simításokat; a közterületek között gondja volt a települést kettészelő Bernátkúti árokra is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az árok belterületi szakaszának kaszálását a Dunaújvárosi Vízi Társulat végezte.

Daruszentmiklóson dolgoztunk...

2011. július 28. csütörtök, 08:00

Daruszentmiklós település a Nagykarácsonyi víz és a Pázmándi víz vízgyűjtőterületén található. A Nagykarácsonyi víz állami, a Pázmándi vízfolyás Önkormányzati tulajdonú. 2011. évben a Dunaújvárosi Vízi Társulat és a Vidékfejlesztési minisztérium között létrejött támogatási szerződés keretében biztosított a két vízfolyás egyszeri kaszálása.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat nyilvántartásában 171 km önkormányzati tulajdonú vízfolyás-szakasz található, ebből 90 km nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A társulat keresi az önkormányzatokkal az együttműködés lehetséges módjait a tulajdonukban levő árkok, csatornák üzemeltetésével kapcsolatban. Megkerestük a kistérségek vezetőit, segítségüket kérve, hogy a közeljövőben a kistérségi üléseken is kezdeményezzük a közös gondolkodást, stratégia kialakítását.

Nagyvenyimen dolgoztunk...

2011. május 18. szerda, 14:04

Kzti_teresz_09.10.02... és részben elvégeztük a Nagyvenyim-Baracsi ér felső szakaszának kézi kaszálását. A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2009. évben kivitelezte a Dunaújváros-Sárbogárd közút átereszének bővítését. A bővített műtárgy a tavalyi csapadékos időszakban jól vizsgázott, biztosította a település nyugati részéről lefolyó felszíni vizek továbbvezetését. A társulat 2014-ig biztosítja az áteresz és a hozzá tartozó 150 m patakmeder tisztítását.

9. oldal / 10