Egyéb dokumentumok

A Dunaújvárosi Vízi Társulat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

 

Szabó Tamás

Intéző Bizottság elnöke s.k.

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének Társulati Informatikai Rendszeréből (www.tir.hu) átvett hír:

A Szövetség elnökének a 2012. évi CCXIII. törvény vízitársulatokat érintő szabályozásával összefüggő megkeresésére a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkára, dr. Gáva Krisztián válaszolt.

Tisztelt Tagunk! 

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 2013. január 10-én kapott állásfoglalás alapján a Dunaújvárosi Vízi Társulat által 2012. évben kivetett egyéb támogatás, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, nem keletkeztet Áfa fizetési kötelezettséget.

Az Országgyűlés elfogadta a T/9240 számú törvényjavaslatot.

A Kormány 1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozata az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vízi létesítmények üzemeltetésében való állami felelősségvállalásról

A Belügyminisztérium minősítette a vizitársulatokat a munkaszervezetük alapján. A jövőben állami támogatást csak minősített vizitársulat kaphat!

Többen érdeklődtek a vizitársulatnál a tagi képviseletről, küldöttek és tisztségviselők választásáról. A mellékletekben megtalálhatják a térségenként megtartott.küldöttválasztó fórumok jegyzőkönyveit (2011.03.21-24), valamint azt a küldöttgyűlési jegyzőkönyvet, amelyen a tisztségviselőket megválasztották (2011.05.19).

A vizitársulati törvény pontosan meghatározza „A társulat tevékenysége” fejezetben (3§ (2) bekezdés), hogy a társulat közfeladatként a működési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint használatában levő közcélú vízgazdálkodási műveken (a továbbiakban: társulati művek) látja el feladatait.

 

Tisztelt Földtulajdonos / Földhasználó!

 

A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlése értékelte a vizitársulat 2011. évben elvégzett munkáját és tárgyalta a 2012. évi működési lehetőségeket. A 2011. évben hatályba lépett módosított vizitársulati törvény a tagi hozzájárulást megszüntette. 2012. évre a vizitársulat nem kap állami támogatást a vízfolyások üzemeltetésére. Ha a földtulajdonosok és földhasználók nem áldoznak a közfeladat ellátására és a vizitársulat működtetésére, a Dunaújvárosi Vízi Társulat ellehetetlenül.