Alapszabály

A 2012. évi CCXIII. Tv. (Hatályos: 2012.12.28-tól) módosította a 2009. évi CXLIV. vízitársulatok működését szabályozó törvényt, ezért az alapszabály módosítása szükséges. A vizitársulatok legfőbb szerve a Közgyűlés ( a tagok összessége) lett, a törvény eltörölte a Küldöttgyűlés által meghatározozz "egyéb támogatást" és lehetővé tette az "önkéntes támogatás" befizetését a közcélú feladatok ellátására.

Korábban igényként merült fel az önkormányzatok részéről az érdekképviselet érvényesítése. Ezt az elvet figyelembe véve javasoljuk saját küldött választását, aki a belterület nagyságával képviseli az önkormányzatot. Így a küldöttek száma 49 főre nő.

A Küldöttgyűlés által társulati műnek nyilvánított közcélú vízfolyások listája az Alapszabály mellékletébe került.

A javasolt alapszabálymódosításokat a Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlése  az 5/2013 (05.15) sz. Küldöttgyűlési Határozattal elfogadta. A bíróság által elfogadott alapszabály szöveghű példánya a mellékletben olvasható.

Az alapszabály és a vizitársulat képviseletére jogosult adatváltozást igazoló végzés a mellékletben (csatolmányokban) olvasható.