2012. évi Küldöttgyűlési határozatok

2012. május 21. hétfő, 16:55
Értékelés: (0 értékelés)

 

 1/2012. (05. 02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, továbbá jegyzőkönyv hitelesítőnek Czakó László és Márok Csaba küldötteket.

2/2012. (05. 02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Küldöttgyűlést a meghívóban szereplő napirendi pontok alapján tartsák meg.

3/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Társulat 2011. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolókat és szóbeli kiegészítéseket.

4/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolóját.

5/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi főbb számokkal:

                     Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:  75 991 E Ft

                     Adózás előtti eredmény:                                               15 016 E Ft

                     Adófizetési kötelezettség:                                                    50 E Ft

                     Mérleg szerinti eredmény:                                             14 966 E Ft

6/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 18 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 2012. év eddig eltelt eseményeinek beszámolóját.

7/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 2 igen szavazattal, 15 nem szavazattal és 3 tartózkodással elutasította, hogy az „egyéb támogatás” kivetési érvényesítésének alsó határa 5 ha terület legyen.

8/2012. (05.02.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 13 igen szavazattal (jelenlévő képviselt terület aránya: 69,85 %), 5 nem szavazattal (jelenlévő képviselt terület aránya: 23,82 %) és 1 tartózkodással (jelenlévő képviselt terület aránya: 6,33 %) „egyéb támogatás” jogcímen fizetésre kötelezi tagjait. Az egyéb támogatás mértéke 2012. évre 1000,- Ft/ha + Áfa alap önkormányzati és tagi hozzájárulás, erdő, gyep és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha + Áfa differenciált önkormányzati és tagi hozzájárulás. A kivetés érvényesítésének alsó határa: 10 ha/kivetés.

 

HATÁROZATI KIVONAT

a Dunaújvárosi Vízi Társulat 2012. október 05-én megtartott Küldöttgyűlésének jegyzőkönyvéből

 

 9/2012. (10. 05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, továbbá jegyzőkönyv hitelesítőnek Czakó László és Némethné Somorácz Márta küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.


10/2012. (10. 05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Küldöttgyűlést a meghívóban szereplő napirendi pontok alapján tartsák meg.

 

11/2012. (10.05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a társulat 2012. évben eddig végzett tevékenységéről szóló szóbeli beszámolót.

 

12/2012. (10.05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a társulat 2012. évi feladattervét.

A 2012. évi feladatterv pénzügyi alapját és egyéb erőforrás szükségletét képezi:

 

-          A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2012. évi országos közhasznú foglalkoztatási programja, a Belügyminisztérium nevében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött 432-1/2012. iktatószámú hatósági szerződés alapján.

 

-          A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlése „egyéb támogatás” jogcímen fizetésre kötelezi tagjait. Az egyéb támogatás mértéke 2012. évre 1000,- Ft/ha + Áfa alap önkormányzati és tagi hozzájárulás, erdő, gyep és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha + Áfa differenciált önkormányzati és tagi hozzájárulás. A kivetés érvényesítésének alsó határa: 10 ha/kivetés.

 

13/2012. (10.05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal (jelenlévő képviselt terület aránya: 53,08 %) és 1 tartózkodással (jelenlévő képviselt terület aránya: 2,78 %) „egyéb támogatás” jogcímen fizetésre kötelezi tagjait. Az egyéb támogatás mértéke 2013. évre, a 2012. évivel megegyező összegű, 1000,- Ft/ha + Áfa alap önkormányzati és tagi hozzájárulás, erdő, gyep és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha + Áfa differenciált önkormányzati és tagi hozzájárulás. A kivetés érvényesítésének alsó határa: 10 ha/kivetés.

 

 

 

 

 

Módosítás: 2012. október 17. szerda, 16:13