Igazgató váltás a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál

2012. január 19. csütörtök, 17:15

Bogath_Jeno
Egy bizonyos életkor elérésekor tudomásul kell venni, hogy át kell adni a stafétabotot az utánunk következő generációnak. Ez az idő az én életemben most következett be, elértem a nyugdíjkorhatárt. ... (Bogáth Jenő)

 

 Megulesz_Gabriella

... Továbbra is kérem az Önök megtisztelő bizalmát és együttműködését a Dunaújvárosi Vízi Társulat megújításához, közös céljaink újrafogalmazásához és azok megvalósításához. (Megulesz Gabriella)

 

 

Egy bizonyos életkor elérésekor tudomásul kell venni, hogy át kell adni a stafétabotot az utánunk következő generációnak. Ez az idő az én életemben most következett be, elértem a nyugdíjkorhatárt.

Gyorsan elteltek a munkában töltött évek. A főiskola után három évet a Sinatelepi Állami Gazdaságban, majd 1975-től a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál dolgoztam. Végigjárva a munkahelyi ranglétrát, munkavezető, építésvezető, majd 1980-tól 1990-ig főmérnökként tevékenykedtem. Ekkor ment nyugdíjba Biksz János, akitől sokat tanultam. Tőle vettem át az igazgatói irányító pálcát, amit most átadtam.

Mi is történt ez alatt a 36 év alatt? Átalakult a világ, átalakult a magyar társadalom. Szerencsés időben kerültem a társulathoz. Dinamikusan fejlődő gazdaságban, sok hasznos kivitelezésben vehettem részt. Több meliorációs beruházás, halastavak felújítása, ivóvíz- és csatornaépítés és egyéb, a szakmába vágó tevékenység vezetőjeként sok sikert értünk el a kollegáimmal, munkatársaimmal.

A 90-es évek társadalmi változásai nagy erőpróbát jelentettek a társulati életben is. Az átalakuló mezőgazdasági tulajdonviszony a társulati tagságban is gyökeres változást hozott. Ez új szemléletet, új kihívást jelentett mindenkinek. A kezdeti bizonytalanság után több-kevesebb sikerrel megtaláltuk a kiutat, a lehetőséghez képest biztos talpra állítottuk a gazdálkodásunkat. Legfőbb feladatnak mindig a tagság igényeinek legjobb megoldását tekintettük.

Köszönetemet fejezem ki Dr. Szalóki László Intéző Bizottsági elnöknek, aki nagy tapasztalatával, gazdasági tudásával, emberismeretével segített a feladatok megoldásában. Köszönet Némethné Somorácz Márta Felügyelő Bizottsági elnöknek, aki szintén sokat segített abban, hogy sikeres gazdálkodást tudjunk folytatni. Nagy segítségemre volt ebben a munkában a mindenkori Intéző- és Felügyelő Bizottság. Helyes iránymutatásukkal a tagság érdekeinek figyelembe vételével meghozott döntéseik biztos támpontot és követendő utat jelentettek. Nem lenne teljes a visszaemlékezés, ha kihagynám azokat a munkatársakat, akik elvégezték a konkrét munkákat. Köszönet mindenek, akivel együtt tettük a dolgunkat, örülök, hogy részt vehettem ebben a sikeres és hasznos alkotásban.

Itt kell megjegyeznem, hogy mindez csak úgy valósulhatott meg, ha azok a gazdálkodó üzemek és egyéni gazdálkodók is felhívták a figyelmünket arra, hogy mi az ő igényük, mit várnak a társulattól. Köszönet nekik is, hogy megértették a társulati rendszer fontosságát, igénybe vették szolgáltatásainkat, kihasználták a társulati lehetőségeket. Ők azok, akik megértették azt, hogy a vízgazdálkodást nem lehet elszigetelten kezelni, azt területi összefogással lehet és kell megoldani.

Megtisztelő bizalomnak tekintettem, hogy a területi szövetség vezetésére megválasztottak és elláthattam az országos szövetség elnökségében is a képviseletet. Nagy és felelősségteljes munkát jelentett két cikluson át az országos szövetség elnökhelyettesi funkciója. Csak úgy tudtam ellátni ezeket a feladatokat, hogy mind a társulatnál, mint a szövetségben dolgozókkal, a közös cél érdekében sikeresen tevékenykedtünk. Fehér Ferencen és Dr. Varga Árpádon keresztül köszönöm meg a segítségüket. Munkám során úgy érzem jó kapcsolatot sikerült kiépítenem a területi VIZIG dolgozóival, a minisztériumi kollégákkal és a felügyeleti hatósággal is. Köszönöm a támogatásukat.

A közelmúlt változásai fokozatosan nehezítik a társulatok fejlődését. Ebben a helyzetben nem könnyű feladat vár Megulesz Gabriellára az új igazgatóra, akinek ezúton is kívánok sok sikert, erőt, egészséget. Biztos vagyok benne, hogy a társulat jó kezekbe került, és mindent megtesz azért, hogy folyamatosan a gazdák érdekeit képviselve, jól és gazdaságosan működjön a Dunaújvárosi Vízi Társulat.

Kelt: Dunaújvárosban, 2012. január 18-án                           Bogáth Jenő

- . - . - . -

Köszöntöm a Dunaújvárosi Vízi Társulat Tagjait és a vizitársulat munkája iránt érdeklődő olvasókat.

2003. óta dogozom a vizitársulatnál, az utóbbi hat évben műszaki vezetői munkakörben, vízépítő mérnökként. Az eltelt 9 év alatt megismertem a működési területen jellemző vízrendezési feladatokat és a vizitársulat tagjait: az önkormányzatokat, nagyobb mezőgazdasági üzemeket, földtulajdonosokat és földhasználókat.

A kis apparátussal működő gazdálkodó szervezetekhez hasonlóan a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál is több beosztást tölt be egy személy. Ennek köszönhetően nem csak kivitelezési-fenntartási feladatok irányítását végeztem, hanem a tervezőkkel történő egyeztetéseket, a pályázatok előkészítését és menedzselését, adatszolgáltatások összeállítását, továbbá a vizitársulat működésével kapcsolatos munkavédelmi, minőségirányítási feladatokat is elláttam.

A vizitársulat dolgozójaként megéltem a külső piaci környezet és a törvényi változások pozitív és negatív hatásait. Országos szinten a szakmai és érdekvédelmi szervezetekhez kapcsolódva, helyi szinten személyes kapcsolattartással és együttműködéssel próbáltuk elfogadtatni a vizitársulatok munkáját és létjogosultságát. Önökre bízom annak megítélését, hogy ez a társadalmi konzultáció mennyire volt sikeres.

A vizitársulati rendszer átalakulóban van. Az átalakulás általában fájdalmas, azonban mindig új lehetőségeket hordoz magában. A Dunaújvárosi Vízi Társulatnak is alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. A helyi szükségleteket pontosan megfogalmazó és azokat kiszolgáló, fenntartható módon működő vizitársulatra van szükség. Összehangolt vízhálózat-üzemeltetés csak a helyi érdekeltek, szakmai szervezetek és hatóságok összehangolt akarata és munkája nyomán alakulhat ki.

A területi vízgazdálkodás fontos tényezője a mezőgazdasági termelésnek és az élhető lakókörnyezet kialakításának, hozzájárul a természeti értékek védelméhez, az élőhelyek megtartásához. A fenntartási munkák folyamatos végzésével törekednünk kell a szélsőségesen nagy csapadékokból, vagy tartós csapadékhiányból eredő károk mérséklésére.

Folytonosságra törekszem a terepen végzett feladatok ellátásában és a vizitársulat vezetésében egyaránt. Megköszönöm Bogáth Jenő igazgató úr országos és helyi szinten végzett munkáját. Kinevezett igazgatóként továbbra is kérem az Önök megtisztelő bizalmát és együttműködését a Dunaújvárosi Vízi Társulat megújításához, közös céljaink újrafogalmazásához és azok megvalósításához.

Kelt: 2012. január 18-án                               Megulesz Gabriella

 

Módosítás: 2012. április 20. péntek, 09:35