2011.05.19.

2011. június 01. szerda, 14:13
Értékelés: (0 értékelés)

A Köldöttgyűlés 12 határozatot hozott. A 2010. évről szóló műszaki és pénzügyi mellékletek, valamint a 2011. évre vonatkozó tervek az EGYÉB DOKUMENTUMOK között találhatók.

4/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés egyhangúan jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, továbbá jegyzőkönyv hitelesítőnek Várai Róbertet és Führpasz György küldötteket.

 

5/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a küldöttgyűlés megtartását a meghívóban szereplő napirendi pontokkal fogadja el, azzal, hogy az első három napirendi pontot együtt tárgyalja.

 

6/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a társulat 2010. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolókat és szóbeli kiegészítéseket egyhangúan elfogadta.

 

7/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolóját egyhangúan elfogadta.

 

8/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet egyhangúan elfogadta, az alábbi főbb számokkal:

Mérleg eszköz és forrás oldalának

egyező végösszege: 71 473 EFt

Adózás előtti eredmény: - 10 013 EFt

Adófizetési kötelezettség: 0 EFt

Mérleg szerinti eredmény: - 10 013 EFt

A mérleg szerinti eredményt az adózott eredménytartalékba kell helyezni.

 

9/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés egyhangúan jóváhagyta 2010. évre Dr. Szalóki László Intéző Bizottság elnöke részére bruttó 400 E Ft/év, Némethné Somorácz Márta Felügyelő Bizottság elnöke részére bruttó 320 E Ft/év tiszteletdíj számfejtését és kifizetését.

 

10/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a Szavazatszedő Bizottság tagjainak egyhangúan elfogadta Schmitsek Józsefet, Békes Imrét és Tomics Lászlót. A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Intéző Bizottság elnökét, az Intéző Bizottság tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és a Felügyelő Bizottság tagjait titkos szavazással választja meg.

 

11/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a Dunaújvárosi Vízi Társulat Intéző Bizottság elnökének Szabó Tamás, illetve Intéző Bizottság tagjainak Marcinka Tamás, Rauf Pál, Hetyei Gábor, Nagy Lajos és Schreiner Béla személyek jelölését 2 fő tartózkodása mellett elfogadta.

 

12/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés a Dunaújvárosi Vízi Társulat Felügyelő Bizottság elnökének Némethné Somorácz Márta, illetve Felügyelő Bizottság tagjainak Andrási József, Czakó László, Keresztes Zsolt és Rauf Norbert személyek jelölését 2 fő tartózkodása mellett elfogadta.

 

13/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 2016. május 18-ig terjedő időtartamra egyhangúan megválasztotta Intéző Bizottság elnökének Szabó Tamás, illetve Intéző Bizottság tagjainak Marczinka Tamást, Rauf Pált, Hetyei Gábort, Nagy Lajost és Schreiner Bélát.

 

14/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 2016. május 18-ig terjedő időtartamra egyhangúan megválasztotta Felügyelő Bizottság elnökének Némethné Somorácz Mártát, illetve Felügyelő Bizottság tagjainak Andrási Józsefet, Czakó Lászlót, Keresztes Zsoltot és Rauf Norbertet.

 

15/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 2 fő tartózkodás mellett jóváhagyta a jegyzőkönyv mellékletében szereplő 2011. évi tervet.

 

16/2011. (05. 19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés egyhangúan jóváhagyta, hogy 2011. évre nem kerül kifizetésre tiszteletdíj, azzal, hogy a társulat érdekében felmerült költségeket megtéríti a társulat.

Módosítás: 2012. szeptember 05. szerda, 17:09