2019. évi Küldöttgyűlési határozatok

2019. november 28. csütörtök, 13:03
Értékelés: (0 értékelés)

2019. évi Küldöttgyűlési határozatok

HATÁROZATI KIVONAT

 

Készült: a 2019. május 22-én (kedden), 10.30 órakor megtartott Küldöttgyűlésről

Helyszín: a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza (2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.)

 Jelen vannak: a jelenléti ív szerint


 Napirendi pontok:

1.  2019. évről szóló műszaki és pénzügyi beszámoló ismertetése

2.  2019. évi terv ismertetése

3.  2019. évi önkéntes tagi támogatás ajánlása és döntés elkülönített vagyonról

4.  Aktualizált Alapszabály és 3., 4. számú mellékletek elfogadása

5.  Aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Terv elfogadása

6.  Intéző Bizottsági tag választás (határozott időre, 2021. május 10-ig)

 

Szabó Tamás: Köszöntöm a megjelent küldötteket. Megállapítom, hogy a 10.30 órára összehívott Küldöttgyűlés a jelenléti ív alapján határozatképes. A jelenlévők aránya: 51,02 % (25 fő), a képviselt területek aránya: 57,54 % (62 118 ha).

 

1./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Pásztor Teréz személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czakó László és Márkli János küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

 

2./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ülést a meghívóban szereplő napirendi pontokkal tartsák meg.

 

 3./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2018. évben elvégzett munkáról szóló műszaki és pénzügyi beszámolót, ezen belül az önkéntes tagi befizetésekből származó támogatások felhasználását.

 

4./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2018. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2018. évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

5./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2018. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

 

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:                    56 804 e Ft

Adózás előtti eredmény:                                                                      - 6 134 e Ft

Adófizetési kötelezettség:                                                                            0 e Ft

Adózott eredmény:                                                                               - 6 134 e Ft

 

 6./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2019. évi munkatervet és pénzügyi tervet.

 

 7./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 szavazattal egyhangúlag elfogadta 2019. évre az önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint:

- 1 100,- Ft/ha alap (belterület, zártkert, szántó, hasznos víz)

- 450,- Ft/ha differenciált (erdő, gyep és legelő művelési ágakra).

 

8./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2009. évi CXLIV. Tv. 1§ 4. pont szerinti elkülönített vagyon értékét 0 Ft-ban határozza meg. Indoklás:

a.   az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre a települési önkormányzatoktól vagy a magántulajdonosoktól átvett művek értéke 0 Ft

b.   valamint a tulajdonos részéről a vizitársulatnak az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre juttatott pénzeszközöket a vizitársulat éven belül felhasználja. 

 

9./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Alapszabályt és az Alapszabály 3. és 4. számú mellékletét. Az aktualizált Alapszabály és a 3.; 4. számú mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

10./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Tervet. Az aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 11./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Jelölő Bizottság beszámolóját és a jelöltet. A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Intéző Bizottság tagját nyílt szavazattal választja meg, határozott időre, 2021. május 10-ig.

 

12./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta Kapusi Tamás jelölését Intéző Bizottsági tisztségre, határozott időre, 2021. május 10-ig.

 

13./2019. (05.22.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta Kapusi Tamás megválasztását Intéző Bizottsági tisztségre, határozott időre, 2021. május 10-ig.

 

Dunaújváros, 2019. május 22.

Módosítás: 2019. november 28. csütörtök, 13:12