2018. évi munkaterv

2018. május 03. csütörtök, 15:40
Értékelés: (0 értékelés)

 

 

Vizitársulat kezelésében levő ingatlanok esetében Üzemeltetői szerződéseket kötünk a tulajdonosokkal. A vízelvezető műveken többszöri fenntartás elvégzésére lesz lehetőség, a közhasznú foglalkoztatás függvényében.

Egyéb feladatok elvégzése önkormányzati igény szerint (pl. zöldterületek kaszálása, szűrőkutak) a tagi támogatás /önkormányzati hozzájárulás terhére.

Vállalkozási tevékenység (pl. kezelői nyilatkozatok, szakfelügyelet biztosítása, öböl műtárgyainak üzemeltetése, fenntartási munkák)

2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV

Önkormányzati támogatás tervezet 14 100 e Ft (bruttó elszámolás)

Önkéntes tagi támogatás 25 000 eFt (bruttó elszámolás)

 

Javasoljuk a Küldöttgyűlésnek, hogy 2018. évre ajánlásként fogalmazza meg a tagok felé a 2017. évi egyéb támogatás mértékével megegyező összegű önkéntes támogatás befizetését. Az ajánlott önkéntes támogatás mértéke 2018. évre 1000,- Ft/ha alap tagi hozzájárulás, erdő, gyep és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha differenciált tagi hozzájárulás.

Közhasznú foglalkoztatás tervezet                         125 000 e Ft,

ebből január-október 2018. évre eső része        90 061 e Ft

Megrendeléses munkákból származó tervezett bevétel 5 000 eFt

Tervezett bevétel összesen:                             164 100 e Ft

ebből közhasznú foglalkoztatás költségvetése:    125 000 e Ft

egyéb bevétel:                                                  39 100 e Ft

EGYEBEK

A 2009. évi CXLIV. Tv. 1§ 4. pont szerinti elkülönített vagyon 0 Ft. Indoklás:

az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre a települési önkormányzattól vagy a magántulajdonostól átvett művek értéke 0 Ft, valamint a tulajdonos részéről a vízitársulatnak az üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre juttatott pénzeszköz, amelyet éven belül felhasználunk, tehát elkülönített vagyon része 0 Ft.

Amennyiben lehetőség lesz rá, a közmunkaprogram folytatását tervezzük.

A Vízkárelhárítási Védelmi terv felülvizsgálata megtörtént.

 

Összeállította: Megulesz Gabriella, igazgató

Dunaújváros, 2018. április 25.

Módosítás: 2018. május 03. csütörtök, 15:54