Műszaki beszámoló 2017

2018. május 03. csütörtök, 15:20
Értékelés: (0 értékelés)

BESZÁMOLÓ A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

Bevezetés

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 1970. január 07-én alakult. Működési területe a Velencei-tótól Dunaföldvár térségéig terjed, keleti határa a Duna, nagysága 107 eha. A működési terület az alábbi területi egységekből áll:

Cikolai víz vízgyűjtője; Közvetlen dunai vízgyűjtő; Nagyvenyim-Baracsi és Nagykarácsonyi víz vízgyűjtője; Sárosd-Seregélyesi vízfolyás és a Velencei-tó közvetlen vízgyűjtője

Vizitársulati művek

Az alapszabály 4. sz. mellékletének megfelelően 2017. évben a vizitársulati művek nyilvántartott hossza 349,6 km. Üzemeltetési szerződés alapján nyilvántartott árkok hossza 223,7 km.

Vizitársulat üzemeltetésében levő vízfolyások

A VT Tv 1.§ 33. értelmében társulati művek: a vizitársulat saját tulajdonában lévő művek, valamint a települési önkormányzati vagy magántulajdonban lévő azon művek, amelyek fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére a tulajdonos a vizitársulattal üzemeltetési szerződést köt. Az önkormányzati tulajdonú művekre üzemeltetési szerződést egy-másfél évre megkötöttük. A szerződések újrakötését március-áprilisban kezdeményeztük.

Az üzemeltetés másik jogi alapja a vizitársulat nevére szóló vízjogi engedély.

vízjogi üzemeltetési engedély a

KDT VIZIG nevén

érvényes vízjogi

üzemeltetési engedély a DVT nevén

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye nincs

összesen

KDT VIZIG vagyonkezelésében levő korábban társulati üzemeltetésű vízfolyáshossz

23,5 km

76,9 km

27,5 km

127,9 km

társulati üzemeltetésű vízfolyáshossz*

--

90,2 km önkormányzati

30,5 km egyéb tulajdon

133,5 km önkormányzati

95,5 km egyéb

349,7 km

önkormányzati tulajdonú KDT

VIZIG által üzemeltetett vízfolyás

1,3 km

0,6 km

--

1,9 km

*közút, vasút, NFA, VADEX, KDT VIZIG stb. vagyonkezelésű szakaszokat nem tartalmaz

A vízelvezető műveken általában többszöri fenntartást végeztünk

  • tagi támogatás és önkormányzati támogatás felhasználásával saját munkaszervezettel és alvállalkozókkal

  • valamint az országos közmunkaprogram keretében.

A 2017. évben január-decemberi időszakban végzett közcélú fenntartás

A munkavégzésről tagjaink a honlapon tájékozódhatnak. Évente hírlevelet készítünk és törekszünk a helyi médiában történő megjelenésre.

A vizitársulati vízfolyásokat érintő beruházások esetében üzemeltetői hozzájárulásokat (adatszolgáltatásokat, befogadói nyilatkozatot) adunk ki. Legnagyobb projekt a Hungrana vízbázisfejlesztése volt, ami több vízfolyást keresztezett.

A hibabejelentések lényegesen csökkentek a korábbi évekhez képest, általában belterületen jelentkeznek. Hat esetben volt szükség sürgős intézkedésre. Akut probléma a Csibavölgyi árok alsó szakaszának feltöltődése, melynek iszapolása meghaladja a vizitársulat lehetőségeit.

Közfoglalkoztatás

Szerződések szerint:

áthúzódó közmunka 2016-2017. február: 2016. évre 20 809 eFt

2017. március-augusztus: 61 467 eFt

2017. szeptember- 2018. áprilisi program 2017. költségekkel elszámolt része:  35 998 eFt

A munkavégzést település-csoportonként Építési Naplókban rögzítettük. A foglalkoztatottak munka alkalmassági vizsgálatban és munkavédelmi oktatásban részesültek. A programban meghatározott védőeszközt és a munkavégzéshez szükséges szerszámot biztosította számukra a vizitársulat. A támogatás felhasználása a szerződésnek, illetve a módosításnak megfelelően történt, a havi elszámolásokat a szerződésnek megfelelő bontásban megküldtük a területileg illetékes Kormányhivatalnak.

Vállakozási tevékenység

tény eFt

Gépi bérkaszálás

4 554

Árokburkolás

480

Műtárgyak fenntartása, üzemeltetése

480

Műtárgyépítés

300

Egyéb (bérleti díj, műszaki irányítás…)

140

Egyéb erőforrások

Humán erőforrások

Állományi létszám január-februári időszakban 141 fő, március-augusztusban 130 fő, szeptember-decemberben 108 fő volt. Átlagos állományi létszám 96 fő. Átlagos állandó létszám 8 fő. A műszaki irányítást 1 fő megbízási jogviszonyban végzi. A társulat működéséhez a személyi feltételek adottak. A dolgozók az előírásoknak megfelelően munkavédelmi oktatásban részesülnek. Munkabalesettel összefüggő, a vizitársulat által kiegyenlített kártérítési igény 2.009 eFt volt.

Képesítést szerzett: 12 fő zöldterületi kisgépkezelő, 1 fő bolti eladó, 2 fő bérügyintéző, 2+7 fő fűkasza kezelői belső képzés, 2 fő nehézgépkezelői kötelező továbbképzés, 1 fő könyvelői továbbképzés

Eszközök, gépek

A kézi fenntartás elvégzése céljából a vizitársulat tulajdonában van: 5 db motorfűrész; 26 db motoros fűkasza; 3 db zagyszivattyú; 2 db háti permetező; 1 db lap vibrátor; 1 db szintezőműszer; 1 db Toyota személygépjármű; 1 db Wolksvagen transporter.

A közmunkaprogram keretében, az ellenőrzés és munkásszállítás ellátásához tartósan bérelünk 1 db Fiat Ducato járművet.

A gépi fenntartás egy saját tulajdonban levő MTZ + Hidrot rézsűkaszával történik, GPS rendszerrel ellenőrizhető a gép vonulási útja és üzemanyag-felhasználása. 2017. évben lecseréltük a kaszafejet és felújítottuk a traktor elektromos rendszerét. A vizitársulat rendelkezik az MTZ által hajtható ágaprító adapterrel.

A kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs eszközök, valamint a nyilvántartási rendszerek vezetéséhez szükséges informatikai háttér rendelkezésre áll.

Összefoglalás

A Dunaújvárosi Vízi Társulat több, mint 45 éves tapasztalatot felhasználva végzi a működési területén levő közcélú társulati művek üzemeltetését. Az önkéntes tagi támogatás befizetése és az önkormányzatokkal kötött üzemeltetői szerződések mutatják, hogy a tagok bíznak a vizitársulatban. A társulati működés fontos eleme ennek a bizalomnak az erősítése. Törekszünk arra, hogy a területen gazdálkodók pozitív partnerként tekintsenek a Dunaújvárosi Vízi Társulatra.

Megulesz Gabriella s.k.

igazgató

Módosítás: 2018. május 03. csütörtök, 15:56