Meghívó Küldöttgyűlésre

Írta:  Titkárság 2018. április 20. péntek, 08:30
  • Betűméret A betűméret csökkentése A betűméret csökkentése A betűméret növelése A betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés: (0 értékelés)

M E G H Í V Ó

A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE


 

Az ülés helye:             2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.

                                    (Dunaújvárosi Iparkamara székháza)


Az ülés ideje:         2018. május 02. (szerda) 10.00 óra  


Napirend:

1.  2017. évről szóló műszaki beszámoló ismertetése

2.  2017. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése, 2017. évi mérleg és mellékletek, és a Felügyelő Bizottság 2017. évi           beszámolójának elfogadása

3.  Döntés az elkülönített vagyonról

4.  2018. évi működési stratégia kialakítása

5.  2018. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

6.  2018. évi önkéntes tagi támogatás ajánlása

7.  Aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi terv elfogadása

8.  Aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

 

Mellékletek napirendi pontonként:

1. Kimutatás a 2017. évben elvégzett közcélú vízgazdálkodási feladatokról, Beszámoló a 2017. évi tevékenységről

2. Kiegészítő melléklet, Mérleg, Eredmény kimutatás, 2018. évi I. negyedévéről szóló pénzügyi beszámoló

4. 2018. évi finanszírozási terv

 

A mellékletek és a határozati javaslatok a www.dunaujvarosivt.tir.hu oldalon elérhetőek, külön kérésre postázzuk.

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2018. május 02. (szerda) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaújváros, 2018. április 18.                                                                


Szabó Tamás s.k.                       

Intéző Bizottság elnöke

Módosítás: 2020. január 09. csütörtök, 14:34