2017. évi Küldöttgyűlési Határozatok

2017. május 22. hétfő, 14:37
Értékelés: (0 értékelés)
HATÁROZATI KIVONAT A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT 2017. MÁJUS 9-ÉN MEGTARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

1./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kukucska Gyula és Márkli János küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

 

2./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ülést a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, az alábbi sorrendben tartsák:

1. 2016. évről szóló műszaki beszámoló ismertetése

2. 2016. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése, 2016. évi mérleg és mellékletek, és a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadása

3. 2017. évi működési stratégia kialakítása

4 .2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

5. 2017. évi önkéntes tagi támogatás ajánlása

6. 2017. évi I. negyedévről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése

7. Döntés rulírozó hitel felvételéről

8. Döntés az elkülönített vagyonról

9. Aktualizált Alapszabály elfogadása

10. Aktualizált Védelmi terv elfogadása

11. Intéző Bizottsági tag választása (határozott időre: 2021. május 10-ig)

 

3./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. évben elvégzett munkáról szóló beszámolót, ezen belül az önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználását.

 

4./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2016. évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

5./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

 Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:                     81 902 e Ft

Adózás előtti eredmény:                                                                            2 927 e Ft

Adófizetési kötelezettség:                                                                                8 e Ft

Adózott eredmény:                                                                                     2 919 e Ft

 

6./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017. évi működési stratégiát.

 

7./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Országos Közfoglalkoztatási Programról szóló beszámolót és felhatalmazza az ügyvezetést a lehetőségek szerinti folytatásra vagy új program indítására.

 

8./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 2017. évre, a 2012-2016. közötti években ajánlott önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint:

1000,- Ft/ha alap (belterület, zártkert, szántó, hasznos víz) 400,- Ft/ha differenciált (erdő, gyep és legelő művelési ágakra).

 

9./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ügyvezetés 15 millió Ft összegig készenléti vagy rulírozó hitel felvételével kapcsolatban a számlavezető banknál eljárjon. Fedezetként a szerződéses állomány biztosítható.

 

10./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulat elkülönített vagyonának meghatározása, a hatályban lévő jogszabályokra és a 2009. évi vízfolyások értékének kivezetésére hivatkozva, „0” Ft értéken történjen meg.

 

11./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 3. számú mellékletének aktualizálását. Az Alapszabály 3. számú melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

12./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az aktualizált Védelmi Tervet. Az aktualizált Védelmi Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

13./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Jelölő Bizottság szóbeli beszámolóját és a jelöltet. A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Intéző Bizottság tagját nyílt szavazással választja meg.

 

14./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Flier Nikolett jelölését Intéző Bizottság tagi tisztségére.

 

15./2017. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta Flier Nikolettet Intéző Bizottság tagjának, 2021. május 10-ig terjedő időtartamra.

 

Dunaújváros, 2017. május 09.


 


 

Módosítás: 2017. május 22. hétfő, 14:53