Meghívó Küldöttgyűlésre Kiemelt

Írta:  Titkárság 2017. április 26. szerda, 11:58
  • Betűméret A betűméret csökkentése A betűméret csökkentése A betűméret növelése A betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés: (0 értékelés)

MEGHÍVÓ

a Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlésére

 

Az ülés helye: 2400 Dunaújváros, Latinovics Z. u. 10. (Dunaújvárosi Iparkamara székháza)

Az ülés ideje: 2017. május 09. (kedd) 10.00 óra

 

Napirend:

1. 2016. évről szóló műszaki beszámoló ismertetése

2. 2016. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése, 2016. évi mérleg és mellékletek, és a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadása

3. 2017. év I. negyedévéről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése

4. Döntés rulírozó hitel felvételéről

5. Döntés az elkülönített vagyonról

6. 2017. évi működési stratégia kialakítása

7. 2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Program

8. 2017. évi önkéntes tagi támogatás ajánlása

9. Aktualizált Alapszabály elfogadása

10. Aktualizált Védelmi terv elfogadása

11. Intéző Bizottsági tag választás (határozott időre: 2021. május 10-ig)

 

Mellékletek napirendi pontonként:

1. Kimutatás a 2016. évben elvégzett közcélú vízgazdálkodási feladatokról, Beszámoló a 2016. évi tevékenységről

2. Kiegészítő melléklet, Mérleg, Eredmény kimutatás

3. 2017. év I. negyedévéről szóló pénzügyi beszámoló, Eredmény 2017. március

6. 2017. évi munkaterv

 

A mellékletek és a határozati javaslatok a www.dunaujvarosi.tir.hu oldalon elérhetőek, külön kérésre postázzuk.

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2017. május 09. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaújváros, 2017. április 25.

 

A kiadvány hiteléül:

Szabó Tamás s.k.

Intéző Bizottság elnöke

Módosítás: 2017. június 21. szerda, 13:04