Őszi felülvizsgálat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál

2016. december 05. hétfő, 09:40
Értékelés: (3 értékelés)

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2016. október 28.-án megtartotta éves felülvizsgálatát a társulati műveken, amelyen Kiss Jenő, a KDTVIZIG Székesfehérvári Szakaszmérnöksége és Szabó Tamás a Dunaújvárosi Vízi Társulat Intéző Bizottság elnöke is részt vett. 

A Dunaújvárosi Vízi Társulat a mai napon megtartotta éves felülvizsgálatát a társulati műveken, amelyen a KDTVIZIG Székesfehérvári Szakaszmérnökség szakaszmérnökség vezetője is részt vett. A bejárás során megtörtént a védművek, a műtárgyak és azok tartozékainak felülvizsgálata is.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat működési területének nagysága 107 eha, a területen található társulati vízfolyások összes hossza 339,299 km (alapszabály módosított 4. sz. melléklete szerint). Az adatok az éppen aktuális társulati adatbázis és hatályos alapszabály alapján készültek, becsült hosszakat is tartalmaznak, mivel a társulat minden vízfolyásról nem rendelkezik állapotrögzítő tervekkel.

A vizitársulat Küldöttgyűlése 2016. évre 1000 Ft/ha önkéntes támogatás, erdő, rét, legelő területekre 400 Ft/ha differenciált önkéntes támogatás befizetését ajánlotta a tagjai részére. A vizitársulat éves munkavégzése a forrásokhoz igazodik. 22 önkormányzat megkötötte a vizitársulattal az önkormányzati művekre vonatkozó üzemeltetői szerződést.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat önkormányzati támogatásból, önkéntes támogatásból (tagi támogatásból), közhasznú munka alkalmazásából (vállalt átlaglétszám 2016 jan. 01.- aug. 31. között 135 fő, 2016. szept. 01.- 2017. febr. 28. között 125 fő) és kisebb mértékben vállalkozási tevékenységből végezte a feladatát. Állami támogatás nem volt.

Nagyobb megrendeléses munkák:

 • MTZ gépi kaszálások
 • Szabadstrand műtárgyak üzemeltetése

Közhasznú foglalkoztatás:

 • a támogatási szerződésben meghatározott műszaki tartalommal, a foglalkoztatás az elvárásoknak megfelelően hasznosult

Önkéntes támogatásból történik:

 • a közhasznú foglalkoztatás likviditási problémáinak kezelése
 • közhasznú foglalkoztatás működtetéséhez szükséges erőforrások biztosítása
 • tárulati üzemeltetésű műveken történő munkavégzés saját erővel és bérelt gépi kapacitással
 • vizitársulat működési költségeinek biztosítása

A 2016. évben végzett közcélú fenntartás paraméterei:

                                                 saját                            külső vállalkozó                 közmunka

Kotrás, iszapolás m3:                    16                                         2 126                             2 142

cserjeirtás m2:                          3 883                                              0                             31 831

kézi kaszálás m2:                 411 893                                              0                         2 818 566

gépi kaszálás m2:                 824 832                                             0                                      0

járóút rendezés m2:                        0                                              0                                      0

 

Jelentősebb munkák:

 • Szabadegyházai vízfolyás, 9/2 mellékág iszapolása a Perkáta 0251 hrsz út alatt
 • Baracs, Kokasdi ér mellékág, temetői út alatti áteresz tisztítása, alvizi meder iszapolása
 • Sárosd, 10-1-es árok, összetört áteresz felszedése, új áteresz lerakása
 • Mélykút-pusztai árok felső szakasz iszapolása

A társulat védelmi tervvel rendelkezik, ennek felülvizsgálatát az állami vízfolyásszakaszok átadása után végezzük el, védelmi készlet nem áll rendelkezésre. Tudomásunk szerint a működési területen található önkormányzatok többsége védelmi tervvel rendelkezik, ezek felülvizsgálatáról azonban nincs információnk.

Általában elmondható, hogy a társulati üzemeltetésű vízfolyások vízvezető képessége változó, 40-90 % közötti. A belvízöblözet csatornáin a vízvezető képesség 75-90 %.

A 2016. évi terv összeállítására 2016. első negyedévében kerül sor, az akkor ismert források függvényében. Az éves tervet és a társulati művek aktualizált listáját a küldöttgyűlés fogadja el.

A helyszíni bejárás során szakaszosan ellenőrzött vízfolyások:

 • Dinnyési árok A3 mellékága
 • Gárdonyi árok belterületi szakasza
 • Hippolit-keleti ér önkormányzati szakasza
 • Svábvölgyi árok
 • Keserűvölgyi árok
 • Adonyi öblözet önkormányzati árkai

K. m. f.

Módosítás: 2016. december 05. hétfő, 10:10