2016. évi Küldöttgyűlési Határozatok

2016. július 04. hétfő, 11:31
Értékelés: (1 értékelés)

 

 

HATÁROZATI KIVONAT A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT 2016. MÁJUS 10-ÉN MEGTARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL


              1/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Márok Csaba és Kovács László küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

 

              2/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés, egyhangú szavazattal, az ülés megtartását a meghívóban szereplő napirendi pontokkal fogadja el.

Napirendi pontok:

  1. A 2015. évben elvégzett feladatok és a vizitársulat működésének ismertetése
  2. 2015. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése, 2015. évi mérleg és mellékletek és a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadása
  3. 2016. évi terv elfogadása, tájékoztatás az Üzemeltetési szerződések megkötéséről
  4. Állami tulajdonú vízfolyások átadása
  5. Aktualizált Alapszabály elfogadása
  6. Aktualizált Védelmi Terv elfogadása
  7. Intéző Bizottság elnökének szóbeli beszámolója az elmúlt 5 éves időszakról
  8. Tisztségviselő választás (határozott időre: 2021. május 10-ig)

   3/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2015. évben elvégzett munkáról szóló beszámolót, ezen belül az önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználását.

 

   4/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

   5/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:            111 621e Ft

Adózás előtti eredmény:                                                                   4473e Ft

Adófizetési kötelezettség:                                                                15e Ft

Mérleg szerinti eredmény:                                                                4 458e Ft

 

   6/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 2015. évre a 2012-2014. közötti években ajánlott önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint:

1000,- Ft/ha alap (belterület, zártkert, szántó, hasznos víz)

400,- Ft/ha differenciált (erdő, gyep és legelő művelési ágakra).

 

              7/2016. (5.10.). sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2016. évi munkatervet. Az önkormányzati hozzájárulás tekintetében a Küldöttgyűlés felhatalmazza a vizitársulatot, hogy együttműködő közösség formájában kösse meg az Üzemeltetési szerződéseket.

 

              8/2016. (5.10.). sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal elfogadja az állami tulajdonú vízfolyásokról szóló beszámolót. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az operatív vezetést az MNV Zrt-vel történő tárgyalások előkészítésére, továbbá az Intéző Bizottság mindenkori elnökét a birtokbaadási megállapodás aláírására, jogfenntartó nyilatkozat mellett.

 

             9/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 3. és 4. sz. mellékleteinek módosítását. Az Alapszabály 3. és 4. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

             10/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az aktualizált Védelmi Tervet. Az aktualizált Védelmi Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

  11/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Jelölő Bizottság szóbeli beszámolóját és a jelölteket. A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Intéző Bizottság elnökét, az Intéző Bizottság tagjait, a Felügyeli Bizottság elnökét és a Felügyelő Bizottság tagjait nyílt szavazással választja meg.

 

             12/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag megválasztja az Intéző Bizottság elnökének Szabó Tamást, 2021. május 10-ig terjedő időszakra.

 

             13/2016. (5.10) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag megválasztja az Intéző Bizottság  tagjainak Dr. Gergácz Zoltán, Hetyei Gábort, Marczinka Tamást, Muray Ritát és Rauf Pált, 2021. május 10-ig terjedő időszakra.

 

             14/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag megválasztja a Felügyelő Bizottság elnöknek Némethné Somorácz Mártát, 2021. május 10-ig terjedő időszakra.

 

             15/2016. (5.10.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúlag megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjainak Andrási Józsefet, Czakó Lászlót, Hirják Andrást és Rauf Norbertet, 2021. május 10-ig terjedő időszakra.

 

 

Dunaújváros, 2016. május 10.

A kivonat hiteléül:

 

 

Fekete Anikó

jegyzőkönyvvezető

Módosítás: 2016. július 04. hétfő, 13:36