Meghívó Küldöttgyűlésre Kiemelt

Írta:  Titkárság 2016. május 03. kedd, 07:57
 • Betűméret A betűméret csökkentése A betűméret csökkentése A betűméret növelése A betűméret növelése
 • Nyomtatás
 • E-mail
Értékelés: (0 értékelés)
Csatolmányok letöltése

Az ülés helye: Dunaújváros, Latinovics Z. u. 10.  (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza)

Az ülés ideje: 2016. május 10. (kedd) 10.00 óra

 

Napirend:

 1. A 2015. évben elvégzett feladatok és a vizitársulat működésének ismertetése
 2. 2015. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése, 2015. évi mérleg és mellékletek és a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának elfogadása
 3. 2016. évi terv elfogadása, tájékoztatás az Üzemeltetési szerződések megkötéséről
 4. Állami tulajdonú vízfolyások átadása
 5. Aktualizált Alapszabály elfogadása
 6. Aktualizált Védelmi Terv elfogadása
 7. Intéző Bizottság elnökének szóbeli beszámolója az elmúlt 5 éves időszakról
 8. Tisztségviselő választás (határozott időre: 2021. május 10-ig)

 

Mellékletek napirendi pontonként:

 1. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről, Kimutatás a működési területen 2015. évben elvégzett közcélú munkákról
 2. Pénzügyi beszámoló 2015. évről
 3. 2016. évi munkaterv, Tájékoztatás a működési területen tervezett munkákról, Tervezett közfoglalkoztatás 2016.
 4. Megegyezik a 3. pont 2. mellékletével (Társulati művek felsorolása: Alapszabály 4. sz. melléklete)

A mellékletek a www.dunaujvarosivt.tir.hu oldalon elérhetőek, külön kérésre postázzuk.

 

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2016. május 10. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaújváros, 2016. április 28.


Szabó Tamás s.k.

Intéző Bizottság elnökeA kiadvány hiteléül:

Kapják: A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttei és Tisztségviselői, Dr. Végh Péter ügyvéd, Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága, KDTVIZIG Fejér Megyei Szakaszmérnökség, VTOSZ, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, kifüggesztésre a Dunaújvárosi Vízi Társulat működési területén található önkormányzatok

Módosítás: 2016. július 04. hétfő, 09:20