2015. évi Küldöttgyűlési Határozatok

2015. november 26. csütörtök, 10:35
Értékelés: (0 értékelés)

 

 

HATÁROZATI KIVONAT A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT 2015. MÁJUS 19-ÉN MEGTARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL


1/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapusi Tamás és Márok Csaba küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

2/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Küldöttgyűlést a 7. napirendi pont tárgyalását veszi előre, a többi napirendi pont sorrendje változatlan.

 

A napirend az alábbiak szerint módosult:


1. Intéző Bizottsági tag választás (határozott időre: 2016. május 18-ig)

2. A 2014. évben elvégzett feladatok és a vizitársulat működésének ismertetése

3. A 2014. évről szóló éves beszámoló ismertetése, a 2014. évi mérleg és mellékletek elfogadása

4. 2015. évi működési stratégia ismertetése

5. Állami tulajdonú vízfolyások átadása

6. Aktualizált Alapszabály elfogadása

7. Aktualizált Védelmi Terv elfogadása


3/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Dr. Gergácz Zoltán jelölését Intéző Bizottsági tisztségre, határozott időre: 2016. május 18-ig.


4/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Dr. Gergácz Zoltán megválasztását Intéző Bizottsági tisztségre, határozott időre: 2016. május 18-ig.


5/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2014. évben elvégzett munkáról szóló beszámolót, ezen belül az önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználását.


6/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.


7/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2014. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege: 125 005 e Ft

Adózás előtti eredmény: 2 836 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 7 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 2 829 e Ft


8/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta 2015. évre a 2012-2014. közötti években ajánlott önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint: 1000,- Ft/ha alap (belterület, zártkert, szántó, hasznos víz) 400,- Ft/ha differenciált (erdő, gyep és legelő művelési ágakra). Az önkormányzati hozzájárulás tekintetében a Küldöttgyűlés felhatalmazza a vizitársulatot, hogy együttműködő közösség formájában kösse meg az Üzemeltetési szerződéseket.


9/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2015. évi munkatervet.


10/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal, 1 tartózkodással mellett tudomásul veszi az állami tulajdonú vízfolyásokról szóló beszámolót és elfogadja a 0 értéken lévő vízfolyások átadását azzal, hogy a többi esetben további egyeztetés szükséges.


11/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapszabály mellékletek módosítását. Az Alapszabály mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.


12/2015. (05.19.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az aktualizált Védelmi Tervet.


Dunaújváros, 2015. május 19.

 


A kivonat hiteléül:

 


Fekete Anikó

jegyzőkönyvvezető

 

Módosítás: 2015. november 26. csütörtök, 10:45