Őszi felülvizsgálat a társulati vízfolyásokon

2015. november 25. szerda, 11:21
Értékelés: (1 értékelés)

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. november 3-án megtartotta éves őszi felülvizsgálatát a társulati műveken. A felülvizsgálaton Kiss Jenő, a KDTVIZIG Székesfehérvári Szakaszmérnökség szakaszmérnökség vezetője is részt vett. A bejárás során megtörtént a védművek, a műtárgyak és azok tartozékainak felülvizsgálata is.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat működési területének nagysága 107 eha, a területen található társulati vízfolyások összes hossza 280,768 km. Az állami tulajdonú vízfolyások – törvényi változás alapján – a KDTVIZIG vagyonkezelésbe kerülnek. A birtokbaadási eljárás folyamatban van.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat önkormányzati támogatásból, önkéntes támogatásból (tagi támogatásból), közhasznú munka alkalmazásából (vállalt átlaglétszám135 fő) és kisebb mértékben vállalkozási tevékenységből végezte a feladatát. Állami támogatás nem volt. A vizitársulat Küldöttgyűlése 2015. évre 1000 Ft/ha önkéntes támogatás, erdő, rét, legelő területekre 400 Ft/ha differenciált önkéntes támogatás befizetését ajánlotta a tagjai részére. 23 önkormányzat megkötötte a vizitársulattal az önkormányzati művekre vonatkozó üzemeltetői szerződést. Az állami tulajdonú, de átadás alatt álló vízfolyásokon is törekszünk a folyamatos fenntartásra. A vizitársulat éves munkavégzése a forrásokhoz igazodik.

Nagyobb megrendeléses munkák: MTZ gépi kaszálások és a dunaújvárosi szabadstrand műtárgyak üzemeltetése

Közhasznú foglalkoztatás: a támogatási szerződésben meghatározott műszaki tartalommal, a foglalkoztatás az elvárásoknak megfelelően hasznosult

Önkéntes támogatásból történik: a közhasznú foglalkoztatás likviditási problémáinak kezelése; közhasznú foglalkoztatás önerejének biztosítása; közvetlen munkavégzés saját erővel és bérelt gépi kapacitással

Jelentősebb munkák:

· Gépi iszapolás a Sárosd-Seregélyesi víz mellékárkain (Sárosd)

· Keletivölgyi árok iszapolása a tó fölött

· Szekeres patak és mellékág iszapolása

· Hippolit-nyugati ér iszapolása 0+000-2+430 km között (szerződéses munka)

· Dinnyési árok mellékágon hordalék eltávolítása

· Keserűvölgyi árok iszapoló kotrása az M6 levezetőmedre alatt

· Keserűvölgyi árok áteresz bontása a szennyvíztiszító telep mellett

· Nagykarácsonyi víz mellékárkainak kotrása (Nagykarácsony)

· Felső-sismándi árkon hordalék eltávolítása

· Hantosi S2 árok m.á. melletti tereprendezés

A társulat védelmi tervvel rendelkezik, ennek felülvizsgálatát az állami vízfolyásszakaszok átadása után végezzük el, védelmi készlet nem áll rendelkezésre.

A társulati üzemeltetésű vízfolyások vízvezető képessége 40-90 % közötti. Az adonyi belvízöblözet csatornáin a vízvezető képesség 75-90 %.

A helyszíni bejárás során szakaszosan ellenőrzött vízfolyások: Adonyi öblözet; Rába patak; Keserűvölgyi árok; Svábvölgyi árok; Alsófoki patak; Felsőfoki patak; Lebuki patak; Gyármegkerülő árok

Módosítás: 2015. november 25. szerda, 12:00