Közfoglalkoztatási beszámoló 2014. május-december

2015. február 06. péntek, 10:56
Értékelés: (2 értékelés)
Gárdony, áteresz tisztítása Gárdony, áteresz tisztítása Hegedűs T.

Záró jegyzőkönyv az országos közfoglalkoztatási program kötelezettségeinek teljesítéséről.

Kedvezményezett neve: Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari –és Környezetvédelmi Társulat

A programban érintett település(ek) felsorolása: Adony, Baracs, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros – Bernátkút, Előszállás, Ercsi, Gárdony, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagylók, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztút, Sárosd, Seregélyes, Szabadegyháza, Zichyújfalu

A program összes költsége: 129 177 573 Ft

A program időtartama: 2014. 05. 01. – 2014. 12. 31.

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszáma:11 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 266 fő

Átlagos közfoglalkoztatotti statisztikai létszám: 150,99 fő

Szerződésben vállalt közfoglalkoztatotti létszám: 150 fő

Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, annak indoklása, esetleges szerződésmódosítás oka(i), tárgya(i), időpontja(i):

A 2014. évi Országos közfoglalkoztatási program hatósági szerződése (Szerz.szám: FEM-01/1098-1/2014) 2014. április 29.

Meghosszabbítások:

  • hatósági szerződés 1. számú módosítása (FEM-01//1098-4/2014) 2104. június 30.
  • hatósági szerződés 2. számú módosítása (FEM-01/1098-08/2014) 2014. augusztus 26.

A támogatás ideje alatt a foglalkoztatotti létszám havi* bontásban:

A foglalkoztatási kötelezettség időtartama

Átlagos havi statisztikai állományi létszám

(KSH útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz, 2009. január 1-jétől érvényes kiadványa alapján)

2014. május

136 fő

2014. június

157 fő

2014. július

149 fő

2014. augusztus

150 fő

2014. szeptember

146 fő

2014. október

191 fő

2014. november

185 fő

2014. december

76 fő

 

A foglalkoztatási kötelezettség ideje alatti fluktuáció oka(i):

A program során 266 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál, ütemezett munkakezdéssel és befejezéssel.

  • a munkaszerződésben meghatározott időtartamot végigdolgozta 214 fő;
  • igazolatlan távollét miatt a munkáltató felmondott 19 főnek;
  • közös megegyezéssel távozott (másik munkahelyre) 31 fő;
  • egészségi állapota miatt távozott 1 fő;
  • meghalt 1 fő

A Dunaújváros Vízi Társulat a támogatási időszakban 150 fő közhasznú foglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatását vállalta. A munkavégzés vízkár-elhárítási műveken és azok műtárgyain, valamint belterületi zöldfelületeken történt. A jellemző munkafolyamatok: kézi gaz és nádkaszálás, cserjeirtás, kézi hordalék eltávolítás, hulladék eltávolítása.

A munkavégzést településcsoportonként Építési Naplókban rögzítettük. A munkavégzés optimalizálása érdekében megszerveztük a települések közötti átjárást, így olyan településeken is történt munkavégzés, ahol helyi munkaerővel nem rendelkezett a vizitársulat. A kézi motoros fűkaszával dolgozók nagyobb területeket kaszáltak, segítve a szomszédos települések kézi kaszásait is.

A támogatás összege: 129 177 e Ft A teljesítés becsült értéke a „Közfoglalkoztatással kapcsolatos munkanormák és műveleti utasítások” dokumentum alapján 637 Ft/ó rezsióradíj figyelembevételével:  181 357 eFt

Munkavégzéssel érintett vízfolyáshossz: 308 km

Az elvégzett munka főbb műszaki paraméterei:

  • lekaszált terület: 3 359 213 m2;
  • kiirtott cserje: 8 864 m2;
  • kiemelt föld, iszap: 1 862 m3

Munkaterületek

Adony: 5-ös csatorna, 5-2-es csatorna, 5-3-as csatorna, 5-6-os csatorna, 5-6/2-es csatorna, 5-7-es csatorna, 5-8-as csatorna, 2-es csatorna és mellékágai, Déli övcsatorna, Vétus Salina útárok.

Baracs: Kokasd-Baracsi ér, Kokasd-Baracsi ér mellékága K-1-1, Kokasd-Baracsi ér mellékága K-1-2, Bernátkúti árok.

Besnyő: 053 és 061 hrsz. kolomposi úti árok, Keserűvölgyi árok és Á17 mellékág + földút árok, Keserűvölgyi árok 2-1 és 2-2 mellékágai, Csirketelepi árok, Szeméttelepi árok.

Daruszentmiklós: Nagykarácsonyi vízfolyás és mellékágai (Dunaföldvár, Daruszentmiklós, Előszállás), Ménes-majori árkok, Pázmándi víz és mellékágai, Dániel telepi árok, Tehenészeti telepi árok.

Dunaújváros - Bernátkút: Felsőfoki-patak, Alsófoki-patak, Lebuki patak, Gyármegkerülő-árok, Öreghegyi lépcső.

Előszállás: Lak patak és mellékágai, Kossuth telepi árok és mellékága, Selyemréti árok, Gulyamajor feltöltő árok, Nagykarácsonyi vízfolyás (Daruszentmiklós, Előszállás), Pokolvölgyi árok.

Ercsi: Rába patak, Duna part, Savanyú-réti árok, Kisfaludy utca útárok, Öntöző csatorna (Ercsi Sina-telep).

Gárdony: Gárdonyi-árok (belterület + Bika-völgy), Agárdi árok és Névtelen árok, Dinnyési árok és mellékágai, Határ úti árok, Csirib-pusztai útárok, Összekötő ág.

Iváncsa: Csibavölgyi árok, Keserűvölgyi árok, M6 levezető árok, 090 hrsz. közúti árok.

Kisapostag: Kisapostagi víz M8-ig, Belterületi árkok (Fő utca, Petőfi utcai útárok, Panoráma út).

Kulcs: Belterületi árkok (Dózsa György út vízelvezető árok, Fecske út melletti vízelvezető, Rákóczi úti vízelvezető árok, Zrínyi út melletti vízelvezető árok), A 6-os útról a településre vezető utak árkai.

Mezőfalva: Mocsár patak és mellékágai (Banksismánd, Selyem-major, Bolondvári árok, Ménes-major, Lovardai árok), belterületi árkok (Rózsa utca - Bem utca között, Hunyadi utca, Petőfi utcai kereszteződés), Naplási árok és mellékága, Felső Sismándi árok, Deák féle árok, Mesterséges tó leeresztő árka (tájház).

Nagykarácsony: Nagykarácsonyi vízfolyás és mellékágai (Karácsonyvölgyi árok első hídig, Mocsár patak, Szőlőhegyi mellékág), Önkormányzati árkok.

Nagylók: Lóki víz a Piroska-tó alvizi szakaszán, Lóki víz árapasztó, Ágotai határárok, Erdőmajori ág.

Perkáta: Perkátai vízfolyás, Pistolai árok, Bárányjárási árok, Mélykútpusztai árok a szőlőhegyi útig.

Pusztaszabolcs: Keserűvölgyi árok, Svábvölgyi árok, Dohányosvölgyi árok, Tehenészeti telepi árok + rádiótoronyi árok.

Rácalmás: Barina patak és mellékága.

Ráckeresztúr: Szent László víz és mellékágai, belterületi útárkok.

Sárosd: Sárosd – Seregélyesi vízfolyás mellékágai (10-1, 10-2, II/AF-8-as árok) Fűzfás árok, Páskum dűlő.

Seregélyes: B1 meliorációs árok és mellékága (Grófi temető mellett, Szőlő-hegy), Pálinkaházi árok és mellékága, Határ árok, Börgöndi árokrendszer.

Szabadegyháza: Szabadegyházi vízfolyás és mellékágai (9/1-es vízelvezető, 9/2-es vízelvezető, 9/3-as vízelvezető).

Zichyújfalu: Hippolit - keleti ér és mellékágai (K1 árok, A – 2/1, A – 2/2, A – 2/21 árkok Baráka-pusztán), Hippolit – nyugati ér és mellékága.

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás: 2015. február 06. péntek, 12:01