Őszi felülvizsgálat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnál

2014. november 07. péntek, 10:59
Értékelés: (1 értékelés)

A Dunaújvárosi Vízi Társulat a mai napon megtartotta éves felülvizsgálatát a társulati műveken, amelyen Kiss Jenő, a KDTVIZIG Székesfehérvári Szakaszmérnöksége és Wágnar Mária, a Fejér Megyei Kormányhivatal képviselője is részt vett.

 

A Dunaújvárosi Vízi Társulat működési területének nagysága 107 953 ha, a területen található társulati vízfolyások összes hossza 280,768 km . Az üzemeltetésre átvett vízfolyások hossza 68,8 km (9 vízfolyás). Az adatok az éppen aktuális társulati adatbázis és hatályos alapszabály alapján készültek, becsült hosszakat is tartalmaznak, mivel a társulat minden vízfolyásról nem rendelkezik állapotrögzítő tervekkel.

Az állami tulajdonú vízfolyásokat törvényi változás alapján a KDTVIZIG vagyonkezelésbe veszi. 2014. október 14-i állapot szerint a 138,7 km vízfolyáshosszból 104,1 km vízfolyáshossz esetében a tulajdoni lapon a vagyonkezelői bejegyzés megtörtént (75%). A birtokbaadási eljárás folyamatban van.

A vizitársulat Küldöttgyűlése 2014. évre 1000 Ft/ha önkéntes támogatás, erdő, rét, legelő területekre 400 Ft/ha differenciált önkéntes támogatás befizetését ajánlotta a tagjai részére.

A vizitársulat éves munkavégzése a forrásokhoz igazodik. 23 önkormányzat 166,5 km vízfolyáshosszra vonatkozóan megkötötte a vizitársulattal az önkormányzati művekre vonatkozó üzemeltetői szerződést. Az átadás alatt álló vízfolyásokon is törekszünk a folyamatos fenntartásra.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat önkormányzati támogatásból, önkéntes támogatásból (tagi támogatásból), közhasznú munka alkalmazásából (2013. november 01. – 2014. április 30. közötti időszakban 200 fő átlagos statisztikai létszámmal, 2014. május 01. – december 31. közötti időszakban 150 fő átlagos statisztikai létszámmal) és kisebb mértékben vállalkozási tevékenységből végezte a feladatát.

Állami támogatás nem volt.

Nagyobb megrendeléses munkák:

· Vis Major esemény Dunaújváros, Alsófoki patak

· MTZ gépi kaszálások

· Szabadstrand műtárgyak üzemeltetése

Közhasznú foglalkoztatás:

· a támogatási szerződésben meghatározott műszaki tartalommal, a foglalkoztatás az elvárásoknak megfelelően hasznosult

Önkéntes támogatásból történik:

· a közhasznú foglalkoztatás likviditási problémáinak kezelése

· közhasznú foglalkoztatás önerejének biztosítása

· közvetlen munkavégzés saját erővel és bérelt gépi kapacitással

· vizitársulat működési költségeinek biztosítása

A 2014. évben végzett közcélú fenntartás paraméterei:

Kotrás, iszapolás:     6.138 m3

cserjeirtás:            15.255 m2

kézi kaszálás: 4.979.681 m2

gépi kaszálás: 853.733 m2

Jelentősebb munkák:

· Baracs, Kokasd-Baracsi ér hordalék eltávolítás és tereprendezés

· Baracs, Kornispusztai árok, vízelvezető árok kialakítása, terelőborda beépítése

· Dunaújváros, Alsófoki patak – Napos part, a burkolt mederszakasz iszapolása, iszapfogó láda tisztítása, vasúti áteresz iszapolása

· Dunaújváros, Gyármegkerülő árok, a hordalékfogó rácsok tisztítása során szükséges gépi munka

· Dunaújváros, Alsófoki patak, rézsűcsúszás, védekezési munkálatok és a mederszakasz eredeti állapotának helyreállítási munkálatai

· Ercsi, Rába patak, a Nagyhíd fölötti szakasz kotrása, gépi iszapolás és terítés a parti sávban

· Ercsi, Rába patak, a vízfolyásba csatlakozó surrantó javítási munkálatainak elvégzése

· Mezőfalva, Sismándi árok, iszapolás és útárok kialakítása

· Mezőfalva, Bolondvári földekről a pangó víz levezetése a Mocsár patakba, útárok kialakításával

· Perkáta, Perkátai árok alsó szakasza, medertisztítás, gépi iszapolás

· Pusztaszabolcs, a Svábvölgyi árok burkolt medrének tisztítása, iszapolás, terítés helyben

· Rácalmás, Dajapusztai árok, áteresz építés

· Rácalmás, Szentkúti dűlő, a település határában található illegális szemétlerakó felszámolása és utólagos tereprendezési munkák

· Szabadegyháza, Szabadegyházi víz 9-2 mellékága, a vízfolyás iszapolása és áteresz építés

Az üzemeltetésre átvett műveken folyamatosan történt munkavégzés, a vizitársulat saját forrásából (önkéntes támogatásból), illetve a közhasznú foglalkoztatási program keretében.

Munkavégzéssel érintett vízfolyások:

· Adonyi 5. csatorna és adonyi 2. csatorna: gaz és nádkaszálás.

· Déli övcsatorna: gaz és nádkaszálás, a torkolati szakaszon cserjeirtás.

· Kisapostagi víz: gaz és nádkaszálás, belterületen több alkalommal.

· Nagyvenyim-Baracsi ér: gaz és nádkaszálás.

· Perkátai árok: gaz és nádkaszálás.

· Nagykarácsonyi víz: üzemeltetésre átvett szakaszon munkavégzés nem történt, állami forrásból prevenciós feladatokat tervezünk.

· Régi Váli víz: üzemeltetésre átvett szakaszon munkavégzés nem történt, állami forrásból prevenciós feladatokat tervezünk.

A társulat védelmi tervvel rendelkezik, ennek felülvizsgálatát az állami vízfolyásszakaszok átadása után végezzük el, védelmi készlet nem áll rendelkezésre. Tudomásunk szerint a működési területen található önkormányzatok többsége védelmi tervvel rendelkezik, ezek felülvizsgálatáról azonban nincs információnk.

Általában elmondható, hogy a társulati üzemeltetésű vízfolyások vízvezető képessége változó, 30-90 % közötti. A belvízöblözet csatornáin a vízvezető képesség 75-90 %.

A 2015. évi terv összeállítására 2015. első negyedévében kerül sor, az akkor ismert források függvényében. Az éves tervet és a társulati művek aktualizált listáját a küldöttgyűlés fogadja el.

A helyszíni bejárás során szakaszosan ellenőrzött vízfolyások:

· Kokasd-Baracsi ér

· Nagyvenyim-Baracsi ér

· Bernátkúti árok

· Adonyi öblözet

· Keserűvölgyi árok

· Hippolit-keleti ér

· Hippolit-nyugati ér

· Szabadegyházi víz

· Perkátai vízfolyás

Nagyvenyim, Bernátkúti árok

Adonyi belvízöblözet

Iváncsa, Keserűvölgyi árok

Szabadegyháza, Hippolit-nyugati ér

Dunaújváros, Alsófoki patak (venyimi út)

 

Módosítás: 2014. november 10. hétfő, 17:01