2014. évi Küldöttgyűlési Határozatok

2014. október 08. szerda, 11:44
Értékelés: (0 értékelés)

 

 

HATÁROZATI KIVONAT A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT 2014. 05. 14-ÉN MEGTARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

1/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czakó László és Marczinka Tamás küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

2/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 23 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Küldöttgyűlést a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében tartsák meg.

3/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2014. évben elvégzett feladatokról szóló beszámolót.

4/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló beszámolója ezen jegyzőkönyv melléklete.

5/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2013. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege: 140 515 e Ft

Adózás előtti eredmény: 5 602 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 10 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 5 592 e Ft

6/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta 2014. évre a 2012. és 2013. évivel megegyező összegű önkormányzati hozzájárulás és önkéntes támogatás ajánlását a tagok részére az alábbiak szerint: 1000,- Ft/ha alap (belterület, zártkert, szántó, hasznos víz) 400,- Ft/ha differenciált (erdő, gyep és legelő művelési ágakra).

7/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2014. évi munkatervet.

8/2014. (05.14.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapszabály és az Alapszabály 3. és 4. számú mellékletek módosítását. Az Alapszabály és az Alapszabály 3. és 4. sz. mellékletek módosítása ezen jegyzőkönyv melléklete.


Dunaújváros, 2014. május 14.

 


A kivonat hiteléül:

 

 

Fekete Anikó

jegyzőkönyvvezető

 

 

Módosítás: 2015. január 28. szerda, 12:56