Miért jó, hogy van vizitársulat?

2014. május 17. szombat, 21:48
Értékelés: (1 értékelés)

Bemutatjuk a tavalyi évben végzett tevékenységünket, bízva abban, hogy választ kapnak a kérdésre: Miért jó, hogy van vizitársulat?

2013. ÉVBEN SAJÁT MUNKASZERVEZETTEL VÉGZETT MUNKÁK:

Vízminőség megőrző beavatkozás: Nagykarácsonyi víz, Dunaföldvár – híd alatti iszapolás gépi munka után

Belvízvédekezés: szivattyúzás Ráckeresztúr külterületén, zsilipek tisztítása és figyelőszolgálat az adonyi belvízöblözetben, Dajapusztai árkon áteresz helyreállítása (Adony), Dinnyési árkon szivattyúzás (Gárdony); áteresztisztítás Ménes-majorban; tározó töltésének fóliázása (Zichyújfalu)

Árvízvédekezés a vízügy kötelékében 2013. 06.08-13 között

Fenntartási munkák: cserjeirtás, gépi és kézi gaz és nádkaszálás a mederben és a parti sávban

Adony: Déli övcsatorna, 2. sz. csatorna, 5. sz. csatorna, Dajapusztai árok, adonyi belvízöblözet árkai (pl. öntözőárkok), Nyugati-völgyi árok, Keleti-völgyi árok

Baracs: Nagyvenyim-Baracsi ér és mellékárkok, Kokasd-Baracsi ér mellékág a tehenészet felé, Bernátkúti árok

Mezőfalva: Naplási árok és a bodzás felé tartó mellékág, Naplási árok mellékágon áteresz építése, Banksismándi árok, Sismándi árok, Szőlőhegyi árok

Hantos: Hantos és Nagylók közötti árkok ( S1 árok, S2 árok), Hantos-telepi árkok, Sárosd-Seregélyesi víz és darumajori - kisvenyimi mellékág

Ercsi: Öntözőcsatorna (Sina-telep)

Perkáta: Mélykútpusztai árok,

Nagyvenyim: Bernátkúti árok, Papp földek árkai, Nagyvenyim-Baracsi ér

Rácalmás: Barina patak és mellékág

Dunaújváros: Lebuki patak, Alsófoki patak, Felsőfoki patak, Gyármegkerülő árok, iszapkazetta árka

Iváncsa: Csibavölgyi árok

Pusztaszabolcs: Sváb-völgyi árok

Szabadegyháza: Hippolit-keleti ér zsilip bontása, kaszálás

Iváncsa: Csibavölgyi árok

Zichyújfalu: Hippolit-keleti ér és mellékágak, Hippolit-nyugati ér és mellékágak

Munkavégzés alvállalkozók bevonásával:

Banksismándi árok iszapolása, Naplási árok mellékágon áteresz lerakásához gépi munka, Mezőfalván

S1 mellékág iszapolása, Hantoson

Tározó töltésének megerősítése a Hippolit keleti ér mellékágán, Zichyújfaluban

Helyi vízkárelhárításhoz gépi munka a Perkátai vízen

Összetört zsilip kiemelése Szabadegyházán, a Hippolit-keleti éren

Szövegdoboz: A MUNKÁK AZ ÖNÖK BEFIZETÉSEIBŐL VALÓSULTAK MEG! 2014. ÉVTŐL AZ ÖNKÉNTES TÁMOGATÁS BEFIZETÉSÉVEL BIZTOSÍTHATJA A FELADATOK ELLÁTÁSÁT ÉS A VIZITÁRSULAT FENNMARADÁSÁT. A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÁLTAL JAVASOLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 1000 FT/HEKTÁR.

 

 

 

 

 

2013. évben a vizitársulat két ciklusban bonyolított közhasznú foglalkoztatási programot. A munkavégzést az alábbiakban foglaljuk össze:

Adony: 5. sz. csatorna nádkaszálása (vasútállomás melletti árok); mellékárkokon nádkaszálás elvégzése a réteken, szántóterületek között és a temető felé.

Besnyő: Keserűvölgyi árok és Á17 mellékágának kaszálása; csirketelepi árok kaszálása; szeméttelep kaszálása; belterületi árkok kaszálása, hulladék gyűjtése a polgármesteri hivatallal történő egyeztetés alapján.

Daruszentmiklós: Pázmándi víz és mellékágainak kaszálása, a Dániel-telepi mellékárkon kaszálás; a tehenészeti telep felé menő mellékárkok kaszálása, cserjeirtással; belterületi zöldterületek kaszálása a polgármesteri hivatallal egyeztetve; Nagykarácsonyi víz nádkaszálása (Dunaföldvár – Előszállás –Daruszentmiklós – Nagykarácsony - Róbert-völgy), cserjeirtása; Kokasd-Baracsi éren a Francia kertig nádkaszálás.

Dunaújváros-Nagyvenyim: Adminisztrációs és munkavédelmi feladatok ellátása. Alsófoki patak kaszálása kül- és belterületen, burkolt meder iszapolása; Felsőfoki patak kaszálása belterületen és az M6 autópálya fölött; Lebuki patak kaszálása a 6-os főközlekedési útig; Gyármegkerülő árok erdei tornapályánál levő szakasz kaszálása, burkolt meder iszapolása; iszapkazetták vízelvezető árkának kaszálása; belterületi szakaszok második kaszálása; Nagyvenyim-Baracsi ér belterületi szakasza kaszálása; Ercsi öntözőcsatorna medrében cserje irtása gépi medertisztítás előtt; Ménes-majorban áteresz tisztítása, elgátolás megszüntetése; Barina patak kaszálása és burkolt meder tisztítása; Banksismándi árkon hordalék eltávolítása, nádvágás és áteresz tisztítása gépi földmunka előtt.

Előszállás: Lak patak és alsószentiváni mellékág (Téliállás) kaszálása három alkalommal; Kossuth-telepi árok kaszálása; Selyemréti árok kaszálása, cserjeirtás gépi földmunkák előtt; belterületi átereszek tisztítása az önkormányzattal egyeztetve.

Szövegdoboz: A MUNKÁK AZ ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN 
VALÓSULTAK MEG!
Foglalkoztatott létszám:
2013. április-július 67 fő
2013. november 01 – 2014. április 30. 200 fő
A SZÜKSÉGES ÖNERŐT AZ ÖNÖK BEFIZETÉSEI BIZTOSÍTOTTÁK!
Ercsi-Ráckeresztúr: Rába patak kaszálás és cserje irtása, a burkolt mederszakaszok kézi iszapolása, hulladék helyi ártalmatlanítása, Savanyúréti árok kézi iszapolása, hulladék gyűjtése, a föld és hulladék elszállításáról a hivatal gondoskodott. Szent László víz mellékágak tisztítása, önkormányzati zöldterületek tisztítása.

Gárdony-Zichyújfalu: Agárdi árok, Névtelen árok, Dinnyési árok és Gárdonyi árok belterületi szakaszok négyszeri kaszálása, külterületi szakaszainak egyszeri kaszálása és cserje irtása, burkolt szakaszok kézi tisztítása; Dinnyési árkon lokális vízelvezetés és szivattyúzás a belvizes időszakban; Csirib-pusztai út árkának és az út alatti áteresznek a tisztítása; cserjeirtás a Határ árkon, Hippolit-keleti ér felső szakaszon és a tó levezető árkán a kaszálási munkák elvégzése; Baráka-puszta árkainak kaszálása cserjeirtással.

Hantos: Belterületi árkok (Dózsa, Kossuth, Hunyadi, Nagylóki és Táncsics utcákon) kézi ásása, lefolyási szelvény kialakítása, szakaszonként burkolat készítése bontott anyagból és átereszek lerakása a kapubejáróknál (a földszállítást a polgármesteri hivatal, az áteresz gyűrűket a lakosság biztosította).

Iváncsa: Csibavölgyi árkon nádkaszálás és cserjeirtás.

Kisapostag: Kisapostagi víz négyszeri kaszálása belterületen, kisvízi meder iszapolása, külterület kétszeri kaszálása az M8 autópályáig; Panoráma utca, Arany J. és Meggyvágó utcák zöldterületeinek kaszálása; árvízi védekezés során anyagszállítás, homokzsákok töltése.

Kulcs: Belterületi árkokon hordalék kiemelése, átereszek tisztítása és hulladék eltávolítása, kaszálás elvégzése. Érintett utcák a polgármesteri hivatallal egyeztetve: Dózsa Gy., Kőgát, Arany J., Kossuth L., Bem J., Rákóczi F., Bartók B., Árpád, Zrínyi és Göböljárási utak, Sőtér sétány, továbbá az északi és déli bekötőút,; Duna sori útra csúszott föld eltávolítása; kátyúzás a Kőgát utcán és a Göböljárási úton; belvízvédekezés során anyagszállítás, csövek szerelése.

Mezőfalva: Mocsár patak közúttól a felső szakaszon nádkaszálás és cserjeirtás, Bolondvári árkon és a Lovardai vízárkon gazkaszálás kétszer; Bolondvári árok nagyműtárgy tisztítása kézzel a kisszentmiklósi út alatt; belterületen útárkok (mesterséges tó leeresztő árka és északi övárok) és átereszek (Kossuth L. u.) tisztítása az önkormányzattal egyeztetve; Ménes-major árkain nádkaszálás, cserjeirtás.

Nagykarácsony: Nagykarácsonyi víz és a szőlőhegyi mellékág gaz és nádkaszálása a nagykarácsonyi halastó alatti vasút és a szőlőhegyi vasút között; Karácsonyvölgyi árok tisztítása.

Nagylók: Piroska-tó alatt a Lóki vízen nádkaszálás, cserjeirtás.

Perkáta: Perkátai árok, Pistolai árok kaszálása, belterületen teljes szelvényben, külterületen MTZ után, cserjeirtással; Keleti-völgyi árok közút alatti szakasz kaszálása MTZ után, adonyi 5-2 sz. csatorna kaszálása, cserje irtása; adonyi 6 sz. csatorna torkolati zsilip tisztítása és belvíz levezetése a parti sáv átvágásával; Mélykúti árok nádkaszálása és cserje irtása.

Pusztaszabolcs: marhatelepi árok kaszálása; rádiótorony melletti árok kaszálása; Keserűvölgyi árok kaszálása az adonyi úttól a szennyvíztelepig; Svábvölgyi árok kaszálása, cserje irtása belterületen.

Rácalmás: Szentkúti-dűlőn szemét elszállítása, árok kiásása, tereprendezés.

Sárosd: Belterületi árkok tisztítása a polgármesteri hivatallal egyezetve, Jakabi és Keresztúri utakat keresztező árok kaszálása, fűz kivágása, út alatti áteresz tisztítása; orvosi rendelő melletti árok mélyítése, zöldterületen cserjeirtás, kaszálás; Sárosd északi külterületen 10-2 jelű árok és gáztelepi árok kaszálása, levágott cserje ártalmatlanítása; Jókai utcában kb. 50 m hosszon árok burkolása.

Seregélyes: Elza-majori rét árkainak kaszálása; Határ úti árok nádkaszálása.

Szabadegyháza: Szabadegyházi víz és három mellékágán cserjeirtási és kaszálási feladatok elvégzése, belterületen háromszori kaszálás és uszadék, hordalék eltávolítása

 

MIÉRT JÓ, HOGY VAN VIZITÁRSULAT?

  • Biztosítja, hogy a helyi befizetés helyben hasznosuljon.

  • Biztosítja a külterületi vízelvezető árkok tisztítását, ezáltal a belvízi elöntés kockázata csökken.

  • Biztosítja a belvízvédekezésben és árvízi védekezésben való részvételt, összhangban a vízügyi igazgatósággal.

  • Biztosítja a belterületi vízfolyások tisztítását, amely hozzájárul a rendezett településképhez.

  • Biztosítja az önerőt a nagy létszámú, értékteremtő közhasznú foglalkoztatáshoz, amely helyben hasznosul.

  • Biztosítja az ingyenes mérnöki szaktanácsadást az önkormányzatok részére.

  • Biztosítja az adatszolgáltatást a vízfolyásokat érintő projektek esetében, pl. 62. sz. főút fejlesztése, pusztaszabolcsi elkerülő út, Börgönd-Százhalombatta vasút felújítás, agárdi kerékpárút.Biztosítja az együttműködést a tagokkal, figyelembe veszi a tagok véleményét a vízgazdálkodási projektekben.

A VIZITÁRSULAT, 44 ÉVES TAPASZTALATÁVAL, MEGOLDÁST JELENT A VEGYES TULAJDONÚ VÍZFOLYÁSOK EGYSÉGES KEZELÉSÉRE IS!

 

 

Módosítás: 2014. május 17. szombat, 22:53