Júliusban véget ér a közhasznú foglalkoztatás

2013. július 22. hétfő, 09:19
Értékelés: (0 értékelés)

Jelenlegi információk alapján a vizitársulatoknak nincs lehetőségük a közhasznú foglalkoztatás meghosszabítására. Amennyiben a Belügyminisztérium újabb programot indít, a Dunaújvárosi Vízi Társulat - a két és fél éves tapasztalatait felhasználva - kész a program újra indítására. Addig is köszönjük munkatársainknak és a programot segítő szervezeteknek az együttműködést.

 

A Dunaújvárosi Vízi Társulat a 2013.04.03. – 2013.07.31. támogatási időszakban 67 fő közhasznú foglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatását vállalta. A munkavégzés vízkár-elhárítási műveken és azok műtárgyain, valamint belterületi zöldfelületeken történt.

A jellemző munkafolyamatok: kézi gaz és nádkaszálás, cserjeirtás, kézi hordalék eltávolítás, műtárgyak javítása. A munkavégzést településcsoportonként Építési Naplókban rögzítettük. A munkavégzés optimalizálása érdekében megszerveztük a települések közötti átjárást, így olyan településeken is történ munkavégzés, ahol helyi munkaerővel nem rendelkezett a vizitársulat (Adony, Baracs, Rácalmás). A kézi motoros fűkaszával dolgozók nagyobb területeket kaszáltak, segítve a szomszédos települések kézi kaszásait is.

A támogatás összege: 28 028 eFt A program során létrejött becsült termelési érték: 30 864 eFt

A munkavégzéssel részben (pl. MTZ utáni kaszálás) vagy egészben (teljes szelvényű kaszálás) érintett vízfolyás és belterületi árok hossza kb. 112 km. Az elvégzett (és a támogatási időszak végéig elvégzendő) munka főbb műszaki paraméterei:

  • lekaszált terület:                     952 426 m2
  • kiirtott cserje:                               6 600 m2
  • kiemelt föld, iszap:                       1 905 m3
  • áthelyezett áteresz:                    kb. 125 fm

 

Munkaterületek:

Besnyő, 13.06.28_Iskola-Kultúr_köz

Besnyő: Keserűvölgyi árok Á17 mellékágának kaszálása; csirketelepi árok kaszálása; szeméttelep kaszálása; belterületi árkok kaszálása, hulladék gyűjtése a polgármesteri hivatallal történő egyeztetés alapján.

átlaglétszám: 3 fő

érintett vízfolyáshossz: 5045 fm

 

Daruszentmiklós: Pázmándi víz és mellékágainak kaszálása, a Dániel-telepi mellékárkon kaszálás; a tehenészeti telep felé menő mellékárkok kaszálása, cserjeirtással; belterületi zöldterületek kaszálása a polgármesteri hivatallal egyeztetve

átlaglétszám: 8 fő

érintett vízfolyáshossz: 12010 fm

 

Dunajváros_Lebuki_patak_13.05.16Dunaújváros-Nagyvenyim: Adminisztrációs és munkavédelmi feladatok ellátása. Alsófoki patak kaszálása kül- és belterületen; Felsőfoki patak kaszálása belterületen és az M6 autópálya fölött; Lebuki patak kaszálása a 6-os főközlekedési útig; Gyármegkerülő árok erdei tornapályánál levő szakasz kaszálása; iszapkazetták vízelvezető árkának kaszálása; belterületi szakaszok második kaszálása; Nagyvenyim-Baracsi ér belterületi szakasza kaszálása; Ercsi öntözőcsatorna medrében cserje irtása gépi medertisztítás előtt; Ménes-majorban áteresz tisztítása, elgátolás megszüntetése; Barina patak kaszálása és burkolt meder tisztítása; Banksismándi árkon hordalék eltávolítása, nádvágás és áteresz tisztítása gépi földmunka előtt

átlaglétszám: 6 fő

érintett vízfolyáshossz: 14879 fm

 

Előszállás: Lak patak és alsószentiváni mellékág kaszálása három alkalommal; Kossuth-telepi árok kaszálása; Selyemréti árok kaszálása, cserjeirtás gépi földmunkák előtt; belterületi átereszek tisztítása az önkormányzattal egyeztetve

átlaglétszám: 5 fő

érintett vízfolyáshossz: 4204 fm

 

Ercsi_Rába_patak_a_kamionmosónálErcsi: Rába patak kaszálás és cserje irtása, a burkolt mederszakaszok kézi iszapolása, Savanyúréti árok kézi iszapolása, hulladék gyűjtése, a föld és hulladék elszállításáról a hivatal gondoskodott

átlaglétszám: 6 fő

érintett vízfolyáshossz: 3641 fm

 

Hippolit-keleti_ér_Baréka-puszta_13.07.17Gárdony: Agárdi árok, Névtelen árok, Dinnyési árok és Gárdonyi árok belterületi szakaszok háromszori kaszálása, külterületi szakaszainak egyszeri kaszálása és cserje irtása, burkolt szakaszok kézi tisztítása; Dinnyési árkon lokális vízelvezetés és szivattyúzás a belvizes időszakban; Csirib-pusztai út árkának és az út alatti áteresznek a tisztítása; cserjeirtás a Határ árkon, Hippolit-keleti ér felső szakaszon és a tó levezető árkán a kaszálási munkák elvégzése

átlaglétszám: 7 fő

érintett vízfolyáshossz: 11963 fm

 

Hantos_13.07.05._Kossuth_Lajos_utcaHantos: Belterületi árkok (Dózsa, Kossuth, Hunyadi, Nagylóki és Táncsics utcákon) kézi ásása, lefolyási szelvény kialakítása, szakaszonként burkolat készítése bontott anyagból és átereszek lerakása a kapubejáróknál (a földszállítást a polgármesteri hivatal, az áteresz gyűrűket a lakosság biztosította)

átlaglétszám: 4 fő

érintett vízfolyáshossz: 540 fm

 

KKisapostag_13.06.18isapostag: Kisapostagi víz kétszeri kaszálása belterületen, külterület egyszeri kaszálása az M8 autópályáig; Arany J. és Meggyvágó utcák zöldterületeinek kaszálása; árvízi védekezés során anyagszállítás, homokzsákok töltése

átlaglétszám: 4 fő

érintett vízfolyáshossz: 6910 fm

 

Kulcs: Belterületi árkokon hordalék kiemelése, átereszek tisztítása és hulladék eltávolítása, kaszálás elvégzése. Érintett utcák a polgármesteri hivatallal egyeztetve: Dózsa Gy., Kőgát, Arany J., Kossuth L., Bem J., Rákóczi F., Bartók B., Árpád és Göböljárási utak, Sőtér sétány, továbbá az északi és déli bekötőút,; Duna sori útra csúszott föld eltávolítása; kátyúzás a Kőgát utcán és a Göböljárási úton; belvízvédekezés során anyagszállítás, csövek szerelése

átlaglétszám: 4 fő

érintett vízfolyáshossz: 7680 fm

 

Mezőfalva_Mocsár_patak_13.06.05Mezőfalva: Mocsár patak közúttól a felső szakasz, Bolondvári árkon és a Lovardai vízárkon gazkaszálás kétszer; Bolondvári árok nagyműtárgy tisztítása kézzel a kisszentmiklósi út alatt; belterületen útárkok (mesterséges tó leeresztő árka és északi övárok) és átereszek (Kossuth L. u.) tisztítása az önkormányzattal egyeztetve

átlaglétszám: 7 fő

érintett vízfolyáshossz: 8255 fm

 

Nagykarácsony: Nagykarácsonyi víz és a szőlőhegyi mellékág gaz és nádkaszálása a nagykarácsonyi halastó alatti vasút és a szőlőhegyi vasút között

átlaglétszám: 4 fő

érintett vízfolyáshossz: 7866 fm

 

Perkátai_árok_13.07.10Perkáta: Perkátai árok, Pistolai árok kaszálása, belterületen teljes szelvényben, külterületen MTZ után; Keleti-völgyi árok közút alatti szakasz kaszálása MTZ után, adonyi 5-2 sz. csatorna kaszálása, cserje irtása; adonyi 6 sz. csatorna torkolati zsilip tisztítása és belvíz levezetése a parti sáv átvágásával

átlaglétszám: 4 fő

érintett vízfolyáshossz: 14240 fm

 

Sárosd_északi_határ_árkai_13.07.02Sárosd: Belterületi árkok tisztítása a polgármesteri hivatallal egyezetve, Jakabi és Keresztúri utakat keresztező árok kaszálása, fűz kivágása, út alatti áteresz tisztítása; orvosi rendelő melletti árok mélyítése, zöldterületen cserjeirtás, kaszálás; Sárosd északi külterületen 10-2 jelű árok és gáztelepi árok kaszálása, levágott cserje ártalmatlanítása; Jókai utcában kb. 50 m hosszon árok burkolása

átlaglétszám: 3 fő

érintett vízfolyáshossz: 2049 fm

 

Szabadegyhzi_vz_13.07.02Szabadegyháza: Szabadegyházi víz és három mellékágán cserjeirtási és kaszálási feladatok elvégzése, belterületen másodszori kaszálás és uszadék, hordalék eltávolítása

átlaglétszám: 5 fő

érintett vízfolyáshossz: 13350 fm

 

A foglalkoztatottak munkaalkalmassági vizsgálatban és munkavédelmi oktatásban részesültek. A programban meghatározott védőeszközt és a munkavégzéshez szükséges szerszámot biztosította számukra a vizitársulat. 2013. május 07-én a Munkaügyi Központ képviselője monitoring ellenőrzést tartott a vizitársulatnál.

 A támogatás felhasználása a szerződés szerint történt, a havi elszámolásokat a szerződésnek megfelelő bontásban megküldtük a területileg illetékes Kormányhivatalnak.

 

Módosítás: 2013. július 22. hétfő, 11:35