2013. évi Küldöttgyűlési Határozatok

2013. május 23. csütörtök, 13:50
Értékelés: (0 értékelés)

1/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a jegyzőkönyvvezetőt Fekete Anikó személyében, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czakó László és Marczinka Tamás küldötteket. Elfogadták továbbá, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, mely kizárólag a jegyzőkönyv megírásának könnyítésére szolgál.

 2/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Küldöttgyűlést a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében tartsák meg.

 3/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság 2012. évről szóló beszámolóját.

 4/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2012. évről szóló műszaki beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, az alábbi számokkal:

 Mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege:   109 230 e Ft

Adózás előtti eredmény:                                                      6 981 e Ft

Adófizetési kötelezettség:                                                         11 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:                                                    6 970 e Ft

 5/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapszabály és az Alapszabály mellékletek módosítását.

 6/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a mellékletben található társulati műveken 2013. évben elvégzendő feladatokat.

 7/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulat a 2013. évi országos közfoglalkoztatási programban a korábbi tervezettől eltérően, 67 fő átlagos statisztikai létszámot foglalkoztasson a 2013. április 03 – július 31. közötti időszakban. A foglalkoztatáshoz szükséges saját erőt a vizitársulat biztosítja. Amennyiben újabb közhasznú foglalkoztatási program indul az év második felében, a Küldöttgyűlés felhatalmazza a társulatot a pályázat elkészítésére és a program lebonyolítására.

 8/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Számviteli Politikát.

 9/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Védelmi Tervet.

 10/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az Intéző Bizottsági tisztségviselő megválasztása nyílt szavazással történik.

11/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Muray Rita jelölését Intéző Bizottsági Tisztségre.

12/2013. (05.15.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Muray Rita Intéző Bizottsági Tisztségre történő megválasztását 2016. május 18-ig terjedő időtartamra. Muray Rita személyi érintettsége miatt a szavazástól tartózkodott.

Módosítás: 2013. május 23. csütörtök, 13:58