Őszi felülvizsgálat a Vízügyi Igazgatóság és a Kormányhivatal képviselőivel

2012. október 26. péntek, 14:57
Értékelés: (0 értékelés)
Csatolmányok letöltése

2012. október 26-án őszi felülvizsgálatot tartottunk a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság és Kormányhivatal képviselőinek részvételével. Az ellenőrzés kiterjedt az éves munka bemutatására és helyszíni bejáráson a vízfolyások állapotának ellenőrzésére. A jegyzőkönyv a mellékletben olvasható.

A 2010. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXII. törvény hatályba lépését követően a vizitársulatok szakmai felügyeletét a vízgazdálkodásért felelős miniszter a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság útján látja el. A törvényességi felügyeletet a Cégbíróság, a belső felügyeletet a Felügyelő Bizottság látja el. Az állami támogatások esetében 2012. évben a Belügyminisztérium és a Kormányhivatal Fejér Megyei Munkaügyi Központjának képviselője ellenőrizte a közhasznú foglalkoztatást.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat által évek óta követett gyakorlat, hogy mind a Vízügyi Igazgatóság, mind a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának (korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) képviselői tanácskozási joggal részt vesznek a vizitársulat Intéző Bizottságának ülésein és Küldöttgyűlésein. Minden évben közös őszi felülvizsgálatot tartunk. Amennyiben valamelyik résztvevő kezdeményezi, év közben is ellenőrizzük az elvégzett feladatokat.

A vizitársulat részéről örülünk az ellenőrzéseknek, mert meggyőződésünk, hogy a hibák feltárásával javítani tudjuk a tevékenységünket. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk azokat a fórumokat (elsősorban személyes találkozókat), ahol a tagjaink is segíteni tudják a munkánkat a vizitársulat működésével kapcsolatos pozitív javaslataikkal.

Módosítás: 2012. október 26. péntek, 15:38