Helyi bejelentésre intézkedtünk a rácalmási Barina patakon.

Helyi lakók és a polgármester asszony bejelentése után a Dunaújvárosi Vízi Társulat elnöke elrendelte a belvízvédelmi készültséget a Szabadegyházi vízfolyáson.

Záró jegyzőkönyv az országos közfoglalkoztatási program kötelezettségeinek teljesítéséről.

Pusztaszabolcs Polgármesterével és a területen érintett nagyobb gazdálkodókkal egyeztetve megtörtént a Keserűvölgyi árkon a szennyvíztisztító telep melletti földút átereszének kiemelése.

Megtörtént a Hantos külterületén található, 0299 hrsz. árok cserjézése, valamint az érintett szakaszon a rosszul járható földút tereprendezése is, mivel az árokszakasz útárokként is funkcionál.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat törekszik arra, hogy a tagjai minél szélesebb körben tájékozódhassanak a vizitársulat munkájáról.

A vizitársulat által elvégzett munkák közül egyet, a 2015. január 22-én (csütörtökön) a Dunaújvárosi Hírlapban megjelent cikk mutat be.

8. oldal / 17