Nagykarácsonyi gazdák megkeresésére a Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. április - május időszakban gépi iszapolást végzett a Nagykarácsonyi vízfolyáson és mellékágain. A munkavégzés során helyreállításra kerültek a korábban Zirci Apátság művelése alatt álló és korábban itt húzódó árkok.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. április 28-29. napokon a Felső-Sismándi árok alsó szakaszán gépi iszapolási munkát végzett, melynek eredményeképp a sismándi földekről az árokban felgyülemlett víz a Naplási árokba juthat. A munkavégzés során az árokszakaszt a mezőfalvi közfoglalkoztatottak kicserjéztek, a feliszapolódást okozó fatörzseket, gyökereket pedig a munkagép távolította el a mederből.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. február - május időszakban az Országos Közfoglalkoztatási program keretében fenntartási munkákat végzett az adonyi belvízöblözet 5-9. sz. árok és a beloianniszi Régi Váli víz mellékágán.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. február-május időszakban az Országos Közfoglalkoztatási program keretében fenntartási munkát végzett a Kokasd-Baracsi ér felső szakaszán, a Baracs 057/34, 018 és 038/6 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú árok szakaszokon.

A Dunaújvárosi Vízi Társulatnál 2015. március 03. - május 31. közötti időszakban, a FEM-01/563-3/2015. számú Hatósági Szerződéssel 45 millió Ft összegű, vissza nem térítendő célzott támogatásban részesül az országos közfoglalkoztatási program keretében.

6. oldal / 17