A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. április 28-29. napokon a Felső-Sismándi árok alsó szakaszán gépi iszapolási munkát végzett, melynek eredményeképp a sismándi földekről az árokban felgyülemlett víz a Naplási árokba juthat. A munkavégzés során az árokszakaszt a mezőfalvi közfoglalkoztatottak kicserjéztek, a feliszapolódást okozó fatörzseket, gyökereket pedig a munkagép távolította el a mederből.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. február - május időszakban az Országos Közfoglalkoztatási program keretében fenntartási munkákat végzett az adonyi belvízöblözet 5-9. sz. árok és a beloianniszi Régi Váli víz mellékágán.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2015. február-május időszakban az Országos Közfoglalkoztatási program keretében fenntartási munkát végzett a Kokasd-Baracsi ér felső szakaszán, a Baracs 057/34, 018 és 038/6 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú árok szakaszokon.

A Dunaújvárosi Vízi Társulatnál 2015. március 03. - május 31. közötti időszakban, a FEM-01/563-3/2015. számú Hatósági Szerződéssel 45 millió Ft összegű, vissza nem térítendő célzott támogatásban részesül az országos közfoglalkoztatási program keretében.

A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlést hív össze 2015. május 19. (kedd) 10.00 órára.

A Küldöttgyűlés helyszíne: Dunaújvárosi Iparkamara székháza (2400 Dunaújváros, Latinovics Z. u. 10.)

Amennyiben a 10.00 órára összehívott Küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2015. május 19. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze.

 

6. oldal / 17